Αναγκαίες αλλαγές στο Καταστατικό της ΟΕΛΜΕΚ


Που θα διασφαλίζουν την ενότητα των μελών της και την εξέλιξη της οργάνωσης.

ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ*

Η λειτουργία της ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις της είναι αντικειμενικές και αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες. Ανεξαρτήτως αν πρακτικά συμβαίνει αυτό η όχι, η δομή της ΟΕΛΜΕΚ θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία από τα μέλη της ότι οι αποφάσεις της κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ως πρώην μέλος του Συνδέσμου των Βιολόγων αλλά και μέλος του ΚΔΣ θα ήθελα να αναφέρω μερικά παραδείγματα που προκάλεσαν αντιδράσεις:

     I.   Ως μέλος του Συνδέσμου των Βιολόγων και σε συζήτηση με τον ΔΜΕ για την εργαστηριοποίηση του μαθήματος της Βιολογίας, πρώην πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ (πολυπληθούς ειδικότητας) υποστήριζε τις θέσεις του ΔΜΕ και όχι του Συνδέσμου.

    II.   Ως μέλος του ΚΔΣ και σε συζήτηση στο ΚΔΣ για την εργαστηριοποίηση του μαθήματος της Βιολογίας, μέλη του ΚΔΣ (πολυπληθών ειδικοτήτων), ζητούσαν και αυτοί την εργαστηριοποίηση του μαθήματος, αγνοώντας τη σημασία της διεξαγωγής πειραμάτων σε ένα μάθημα σαν τη Βιολογία, εμποδίζοντας έτσι, σκόπιμα ή όχι τις κινήσεις εκ μέρους της Οργάνωσής μας και του Συνδέσμου των Βιολόγων για εργαστηριοποίηση του μαθήματος της Βιολογίας.

  III.   Ως μέλος του ΚΔΣ και σε συζήτηση για τις επιπλέον ώρες που δημιουργούνται από τα εξάωρα και τα Γαλλικά στα Λύκεια, εισηγήθηκα όπως αυτές δοθούν ανάλογα με τα αιτήματα των συνδέσμων, στα μαθήματα αυτά. Αντί αυτού όμως δόθηκαν σε συγκεκριμένες ειδικότητες (και πάλι). Αποτέλεσμα ήταν να μην λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις υπόλοιπες ειδικότητες, δημιουργώντας όμως και άλλα προβλήματα όπως (α) αύξηση διορισμών σε αυτές τις ειδικότητες, κατ’ επέκταση (β) αύξηση του ποσοστού των μονιμοποιήσεων στις ειδικότητες αυτές, κατ΄ επέκταση, (γ) αύξηση των κατανομών ωρών υπευθύνων τμήματος στα σχολεία στις ειδικότητες αυτές και απώλεια ωρών από άλλες ειδικότητες (άρα και πάλι αύξηση διορισμών σε αυτές τις ειδικότητες), και κατ΄ επέκταση (δ) αύξηση των θέσεων προαγωγής στις ειδικότητες αυτές και τέλος (ε) την αύξηση της δυναμικής των ειδικοτήτων αυτών στην Γραμματεία και στο ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ. Αυτή τη στιγμή η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ αποτελείται από εκπαιδευτικούς δυο ειδικοτήτων μόνο!

  IV.   Αρκετά από τα λάθη που υπάρχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου. Μερικές αναφορές για τα λάθη αυτά υπάρχουν στην ανακοίνωση του συνδέσμου των Βιολόγων στο Paideia-News, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ: Καταταλαιπωρημένοι συνάδελφοι των Φυσικών Επιστημών, ξεσηκωθείτε!»  οι οποίες ταυτίζονται και με τα παράπονα που λαμβάνουμε συχνά ως εκπαιδευτικοί τόσο από γονείς όσο και μαθητές για τα θέματα που αφορούν το μάθημά μας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση της Οργάνωσής μας να γίνουν οι πιο κάτω αλλαγές στο Καταστατικό:

       I.    Στη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ να μην υπάρχουν άτομα της ίδιας ειδικότητας.

     II.     Στο ΚΔΣ να μην υπάρχουν περισσότερα από δυο άτομα της ίδιας ειδικότητας.

    III.    Τα μέλη της Γραμματείας και του ΚΔΣ να μην συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των συνδέσμων τους.

   IV.    Τα μέλη της Γραμματείας και του ΚΔΣ να μην συμμετέχουν εκτός ΟΕΛΜΕΚ σε συμβούλια και επιτροπές λήψης αποφάσεων για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα πχ. ωρολόγια προγράμματα.

Είναι σημαντικό η ΟΕΛΜΕΚ να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με την απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που θα πρέπει να διακατέχει ένα συνδικαλιστικό όργανο και να πάρει τις αποφάσεις αυτές που θα βοηθήσουν στην ενότητα της οργάνωσής μας.

*Γενικός Αντιπρόσωπος ΔΗ.ΚΙ
Comments (1)

  1. π. Αναστάσιος Ισαάκ:
    Dec 10, 2022 at 11:36 PM

    Αγαπητέ Θεράπων, επικροτώ τα όσα έγραψες. Είμαι της άποψης ότι οι αγώνες πρέπει να γίνονται εκ των έσω. Αλλά όπως έγραψες τελικά δύο ειδικότητες κόβουν και ράβουν.
    Ίσως πρέπει όλοι όσοι ανήκουμε σε άλλες ειδικότητες, πλην φιλολόγων και μαθηματικών που αποτελούν αποκλειστικά τα μέλη της γραμματείας, να πάψουμε να ψηφίζουμε τις δύο αυτές ειδικότητες (σε όποια κίνηση και αν ανήκουμε) και να προωθούμε άξιους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων π.χ των φυσικών επιστημών κλπ. Ίσως έτσι πάρουν το μήνυμα.....προτού να είναι αργά.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


677