Η νέα ηγεσία της Συνδέσμου Μαθηματικών Κύπρου


Μετά από τις εκλογές για την ανάδειξη των Επαρχιακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Μαθηματικών Κύπρου, που διεξήχθησαν στις 23 Νοεμβρίου 2022, συνήλθε το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίστηκε σε σώμα στις 5 Δεκεμβρίου 2022 ως ακολούθως:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

1

Μυλωνάς Γιώργος

Πρόεδρος

2

Χριστοδούλου Ξάνθος

Αντιπρόεδρος

3

Χριστοπούλου Μαρία

Γενικός Γραμματέας

4

Τρίαρου Εύα

Βοηθός Γραμματέας

5

Παναγή Γιώργος

Γενικός Οργανωτικός

6

Κωνσταντινίδης Κυριάκος

Ταμίας

7

Χριστοδούλου Χαράλαμπος

Βοηθός ταμίας

8

Αθανασίου Ανδρέας

Σύμβουλος

9

Αρσιώτης Παύλος

Σύμβουλος

10

Γεωργιάδης Πέτρος

Σύμβουλος

11

Κωνσταντινίδης Χριστόφορος

Σύμβουλος

12

Κωνσταντίνου Ρένος

Σύμβουλος

13

Ορφανίδου Ολυμπία

Σύμβουλος

14

Στυλιανού Στέλιος

Σύμβουλος

15

Χαραλαμπίδης Κώστας

Σύμβουλος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


814