Εκλογική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου ΟΕΛΜΕΚ


Ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου ΟΕΛΜΕΚ καλεί τα μέλη του σε Εκλογική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στη Χοιροκοιτία  στο <<ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ>>. Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.00π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, μετά την παρέλευση μισής ώρας οι παρόντες θα αποτελούν απαρτία.

 Η Ημερήσια Διάταξη με βάση το Καταστατικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Έγκριση Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

(β) Λογοδοσία πεπραγμένων προηγούμενου έτους/ Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ.

(γ)Ταμειακή Έκθεση από τον Ταμία.

(δ) Οποιοδήποτε θέμα ήθελε εισηγηθεί το ΔΣ ή Μέλος του ΣΓΚ ΟΕΛΜΕΚ.

(ε) Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ .

 Η κάλπη θα ανοίξει μετά το πέρας της ΓΣ και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 12.00 και θα κλείσει μόλις ψηφίσει και το τελευταίο μέλος που θα παρευρίσκεται στο χώρο.

Δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το νέο συμβούλιο θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση spydo@cytanet.com.cy. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέλη της ΟΕΛΜΕΚ και να δηλώσουν και την επαρχία καταγωγής τους όπως ορίζει το καταστατικό.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να παρευρεθούν στην Συνέλευση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


488