Νέο Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών 2027! Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενιζουμε


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ*

-  Πότε επιτέλους θα κατανοήσει το ΥΠΑΝ και η ΟΕΛΜΕΚ ότι το 2027 πλησιάζει απειλητικά για πολλούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς;

-  Πότε επιτέλους θα κατανοήσει το ΥΠΑΝ και η ΟΕΛΜΕΚ ότι αν δεν γίνουν βελτιωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά το Ν.Σ.Δ, αυτό δεν θα μπορεί να λειτουργήσει;

-  Πότε επιτέλους θα κατανοήσει το ΥΠΑΝ και η ΟΕΛΜΕΚ ότι τα πολύ σημαντικά θέματα στην παιδεία ΔΕΝ είναι το ποσοστό που θα παίρνει η Εξέταση Τετραμήνων στην τελική βαθμολογία του μαθητή και αν θα γίνονται μία ή δύο εξετάσεις τον χρόνο;

ΠΟΤΕ; Τι περιμένουν για να θέσουν τα θέματα αυτά ως ύψιστη προτεραιότητα και να σταματήσουν να ασχολούνται με τα μικρά και τα ανούσια;

Το 2027 είναι πιο κοντά από όσο μερικοί πιστεύουν και είναι μια χρονιά ορόσημο για τους εκπαιδευτικούς αφού, με βάση τη νομοθεσία, θα καταργηθεί ο κατάλογος Διοριστέων και ο μόνος τρόπος εισδοχής των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση θα είναι με εξετάσεις. Τα ερωτήματα και κυρίως οι ανησυχίες πολλών συναδέλφων εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους πορεία, αλλά και το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης, εύλογα μεγαλώνουν.

1)      Τι θα γίνει με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς από τον κατάλογο Διορισίμων που είναι ήδη στη δημόσια εκπαίδευση, είτε ως συμβασιούχοι είτε ως αορίστου και δεν θα προλάβουν να μονιμοποιηθούν μέχρι το 2027, αλλά θα διαγραφούν από τον κατάλογο, όπως προνοεί η νομοθεσία με την πάροδο των 10 χρόνων, αφού έδωσαν εξετάσεις το 2017;

2)  Τι θα γίνει με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς από τον κατάλογο Διοριστέων που είναι ήδη στη δημόσια εκπαίδευση, είτε ως συμβασιούχοι είτε ως αορίστου και δεν θα προλάβουν να μονιμοποιηθούν μέχρι το 2027, αλλά θα διαγραφούν από τον κατάλογο, όπως προνοεί η νομοθεσία, γιατί θα καταργηθεί ο κατάλογος;

3)  Τι θα γίνει με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν για ένα ή δύο χρόνια και μετά, λόγω εξετάσεων, δεν επαναδιορίστηκαν;

4)  Τι θα γίνει με τις εξετάσεις συγκεκριμένων κλάδων, όπου το ποσοστό επιτυχίας είναι μόλις 9-10%, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν στον κατάλογο να είναι πολύ λιγότεροι από τις συνολικές ανάγκες του κλάδου; Από πού θα διορίζονται εκπαιδευτικοί για αυτούς τους κλάδους μετά το 2027; (βλ. Φιλόλογους, Μαθηματικούς, Γαλλικούς κ.α.)

5)  Τι γίνεται με τους αντικαταστάτες; Από ποιον κατάλογο θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί για αντικατάσταση όταν ο κατάλογος Διορισίμων σε αρκετούς κλάδους θα έχει εξαντληθεί και ο κατάλογος Διοριστέων θα έχει καταργηθεί;

Με την εφαρμογή του Ν.Σ.Δ υπάρχουν αρκετά θέματα που αφορούν και προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς. Αυτό όμως που είναι υψίστης σημασίας και θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητά μας είναι η κατοχύρωση των εκπαιδευτικών που διορίζονται στο δημόσιο και η βελτίωση του Ν.Σ.Δ, έτσι ώστε να γίνουν θετικά βήματα για την παιδεία μας!

Κάνοντας μια ανασκόπηση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το παλιό σύστημα διορισμών έφτασε σε ένα τέλμα και η αλλαγή του έγινε αναγκαιότητα, αφού στους περισσότερους κλάδους ο διορισμός εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση έρχεται, κατά μέσο όρο, μετά το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί η επαφή του όποιου πτυχιούχου με το αντικείμενό του με την πάροδο των χρόνων, όπως ούτε και το αν είναι πηγαίο το ενδιαφέρον του για να εργαστεί στην εκπαίδευση.

Είναι ευρέως αποδεκτό, πως το Ν.Σ.Δ οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάποια από τα θετικά στοιχεία είναι α) η αποφυγή διορισμών στα 60, 61, 62 κ.α έτη, με τα γνωστά επακόλουθα, β) ο έλεγχος ότι υπάρχει επαφή του εκπαιδευτικού με το αντικείμενό του και γ) ότι ο εκπαιδευτικός θέλει πραγματικά να εργαστεί στην εκπαίδευση, αφού για να το επιτύχει πρέπει να περάσει από την επίπονη και αγχωτική διαδικασία των εξετάσεων.

Καθετί καινούριο, όμως, έτσι και το Ν.Σ.Δ  μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσεις, να έχει λάθη και παραλήψεις και οφείλουμε να τα αλλάξουμε για να το βελτιώσουμε. Γνωρίζουμε ότι όλα μπορούν να αλλάξουν με τροποποίηση της νομοθεσίας, όπως άλλαξε-τροποποιήθηκε και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το 2017 η στατιστική επεξεργασία γινόταν αφού ο υποψήφιος εξασφάλιζε το 50% στην γραπτή εξέταση,  ενώ από το 2019 η στατιστική επεξεργασία γίνεται σε όλα τα γραπτά, είτε ο υποψήφιος εξασφαλίζει το 50%, είτε όχι!

Έπειτα από τρεις σειρές εξετάσεων (2017, 2019, 2021) και οδεύοντας προς την τέταρτη, θεωρούμε παράλογο το γεγονός ότι κάποιος δίνει εξετάσεις, επιτυγχάνει, θεωρείται δικαίως ότι ανήκει στους «άριστους των αρίστων» και διορίζεται από το κράτος για να υπηρετήσει τη δημόσια παιδεία, ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα την επόμενη χρονιά να είναι άνεργος, γιατί κάποιος εξασφάλισε καλύτερη μοριοδότηση στις εξετάσεις ή δεν υπάρχουν ανάγκες στην ειδικότητά του.

Ακόμη πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πιθανότατα είναι και οικογενειάρχης με εξαρτώμενα μέλη, καλείται σε υποχρεωτική παρακολούθηση της Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, την οποία αν δεν αποδεχθεί να παρακολουθήσει διαγράφεται από τον κατάλογο, χωρίς να έχει τη βεβαιότητα της μετέπειτα επαγγελματικής του αποκατάστασης.  Χωρίς αμφιβολία, ο διορισμός των εκπαιδευτικών από το ΝΣΔ ως υφίσταται στην παρούσα φάση, αποτελεί τον μοναδικό διορισμό στη δημόσια υπηρεσία για τον οποίο κάποιος δίνει εξετάσεις, διορίζεται και την επόμενη χρονιά δίνουν εξετάσεις 4500 άτομα, τα οποία διεκδικούν τη δική του θέση για να τον αντικαταστήσουν.

Ακόμη, θεωρούμε παράλογο το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα σχεδόν του 2023 και δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ για την κατοχύρωση των συμβασιούχων και αορίστου χρόνου συναδέλφων εκπαιδευτικών, είτε προέρχονται από τον κατάλογο Διορισίμων είτε από τον κατάλογο Διοριστέων, ενόψει του χρονικού ορόσημου του 2027. Εξίσου παράλογο θεωρούμε το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο διάλογος για βελτίωση του Ν.Σ.Δ, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα τα οποία όλοι αντιλαμβάνονται ότι θα δημιουργηθούν, εάν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν.

Στην προσπάθεια για βελτίωση του Ν.Σ.Δ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Σύνδεσμός μας (Σ.Δ.Ε.Μ.Ε) ήρθε σε επαφή με πολλούς φορείς, συμβούλια, αλλά και με άτομα που κατέχουν σημαντικές θέσεις της δημόσιας εκπαίδευσης. Συναντηθήκαμε με τον τέως Υπουργό κ. Πρόδρομο Προδρόμου, την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, με τους κ. Λεωνίδου, κ. Αννίτα Δημητρίου, κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, κ. Ανδρέα Καυκαλιά, κ. Χρύσανθο Σαββίδη και κ. Παύλο Μυλωνά. Επίσης, αντιπρόσωποι του Συμβουλίου Διορισίμων Εκπαιδευτικών συμμετείχαν σε δύο συνεδριάσεις της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όπου συζητήθηκε ευρέως το θέμα των στρεβλώσεων του Ν.Σ.Δ και σε όλους δόθηκε γραπτώς η πρότασή μας με εισηγήσεις για τροποποίηση και βελτίωση του συστήματος.

Η πρότασή μας κρίθηκε από όλους λογική και συνετή, αφού δεν αφήνει κανένα συνάδελφο εκπαιδευτικό δυσαρεστημένο, ούτε σε δυσμενή θέση και ταυτόχρονα επιλύει πολλά από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το Ν.Σ.Δ. Όλοι οι προαναφερθέντες φορείς έδειξαν απόλυτη κατανόηση και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η επιτροπή Παιδείας της Βουλής ζήτησε από το ΥΠΑΝ όπως συσταθεί επιτροπή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για βελτίωση του Ν.Σ.Δ.

Επιπλέον, έχουμε ζητήσει συνάντηση με τη νέα υπουργό Παιδείας και περιμένουμε τη διευθέτησή της, έτσι ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να την ενημερώσουμε για το φλέγον αυτό θέμα. Επίσης, συνάντηση θα ζητήσουμε άμεσα και με τη νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ (θα πραγματοποιηθούν εκλογές στις 25/05/2023), την οποία και θα ενημερώσουμε ξανά. Αφού πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναντήσεις, ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά το θέμα της κατοχύρωσης των συναδέλφων εκπαιδευτικών θα βρεθεί στις κορυφαίες προτεραιότητες ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΑΝ.

Τέλος, τονίζουμε ότι κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η σύσταση της προαναφερθείσας επιτροπής από το ΥΠΑΝ, η οποία θα απαρτίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να δοθούν και νέες προτάσεις για τα διάφορα σοβαρά θέματα που προκύπτουν από το Ν.Σ.Δ. Αυτό που ζητούμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ο στόχος όλων, είναι η συζήτηση σε βάθος και κατ’ επέκταση η επίλυση αυτών των πολύ σημαντικών θεμάτων, έτσι ώστε να βελτιωθεί το Ν.Σ.Δ και να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος εκπαιδευτικός.

*Πρόεδρος Σ.Δ.Ε.Μ.Ε και Γενικός αντιπρόσωπος της «ΑΛΛΑΓΗΣ» στην ΟΕΛΜΕΚ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5874