Νέα Κίνηση Καθηγητών: Εισηγούμαστε την έναρξη σύντομης περιόδου γόνιμου διαλόγου


Αναφορικά την πρόταση της Υπουργού, για Αξιολόγηση των Τετραμήνων

Με ανακοίνωσή της η Νέα Κίνηση Καθηγητών αναφέρει:

 «Ως Νέα Κίνηση Καθηγητών, αφού λάβαμε την πρόταση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την Αξιολόγηση των Τετραμήνων,  σημειώνουμε ως πρωταρχική θέση τα εξής:

  Χαιρετίζουμε την αναγνώριση από μέρους του ΥΠΑΝ των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης Τετραμήνων τις προηγούμενες χρονιές.

Χαιρετίζουμε, ακόμη, την πρόθεση του ΥΠΑΝ για υιοθέτηση ενός σύγχρονου δημοκρατικού και διαφανούς συστήματος αξιολόγησης και αποτύπωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ως Κίνηση,  εισηγούμαστε την έναρξη μιας σύντομης περιόδου γόνιμου διαλόγου όλων των εμπλεκομένων, ώστε να διαμορφωθεί ένα τελικό σχέδιο το οποίο θα δίνει έμφαση στην αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου και θα προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων  των νέων μας, πέραν της απόκτησης γνώσεων, όπως επιτάσσουν οι ανάγκες των καιρών.

Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να αποτελεί μέρος ενός γενικότερου μετασχηματισμού, συνεπώς, θα πρέπει να τροχοδρομηθούν σύντομα μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν λύσεις σε όλα τα προβληματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση.

Ως Κίνηση ανεξάρτητη, δημοκρατική και αυτόνομη, έχουμε ξεκινήσει διάλογο ανάμεσα στα μέλη μας, για να διαμορφώσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες ολοκληρωμένη πρόταση, εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη. Ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ του ΥΠΑΝ και των εκπαιδευτικών  εταίρων.    

Θεωρούμε,τέλος, ότι η απαίτηση της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού κόσμου είναι να προσαρμοστεί η Δημόσια  Εκπαίδευση της Κύπρου στις  ανάγκες των πολιτών του 21ο αιώνα».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


426