Η Βουλή ψήφισε συμπληρωματικό προϋπολογισμό €7.105.000 για Πανεπιστήμιο ΚύπρουΚΥΠΕ 
Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό €7.105.000 του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής από το ποσό των €7.105.000, ποσό ύψους €3.875.800 θα προέλθει από πρόσθετη κρατική χορηγία για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του πανεπιστημίου και τα υπόλοιπα από έσοδα εκτός κρατικής χορηγίας.

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, οι πρόσθετες πιστώσεις στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό προορίζονται για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

Κυβερνητική χορηγία ύψους €3.875.800 για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, όπως αυτές
ορίζονται στον πρώτο πίνακα του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων: €392.700.
Έργα και σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (BIOBANK - Biobanking and the Cyprus
Human Genome Project - Θεσμική Χρηματοδότηση): €474.300

Ερευνητικά προγράμματα: €391.000.

Χρήση από το αποθεματικό εσόδων: €1.971.200.             

Στη έκθεση αναφέρεται ότι οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσαν στην Επιτροπή Οικονομικών ότι επείγει ιδιαίτερα η έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, για να καταστεί δυνατή η έναρξη και έγκαιρη λειτουργία του προγράμματος BIOBANK και η αγορά εντός των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων του μηχανογραφικού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων και εργαστηρίων του Πανεπιστημίου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

662