Εκπαιδευτικά Γραφικά Πληροφόρησης για το STEAM. «Educational Info-graphics for STEAM»


ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΚΡΙΔΗ*

Το έργο E-I-STEAM εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ERASMUS + KA2 και εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 31 Αυγούστου 2021. Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός Zespol Szkol Ksztalcenia Ustawicznego της Πολωνίας ενώ η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία είναι ένας από του 8 εταίρους του έργου.

Ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να γνωρίζουμε τις αλλαγές και τις ανάγκες των σημερινών μαθητών και να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι νέες γενιές των μαθητών έχουν διαταραχές χαμηλής προσοχής, μόνο και μόνο επειδή γεννιούνται και μεγαλώνουν με την τεχνολογία. Οι σημερινοί μαθητές έμαθαν να φτάνουν στις πληροφορίες με ένα μόνο κλικ στα φορητά τηλέφωνά τους και τους υπολογιστές τους, έτσι όταν βρίσκονται στην τάξη και διδάσκονται με παραδοσιακά εγχειρίδια, δημιουργείται κενό εξέλιξης και στα μάτια των νέων μαθητών φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό και επομένως δεν τους ελκύει. Σύμφωνα με τα μαθησιακά πρότυπα και τις ανάγκες των μαθητών, το έργο αυτό έχει σκοπό την ανάπτυξη οπτικών γραφικών υλικών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τα θέματα που περιέχονται στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και ταυτόχρονα θα λειτουργούν σε περιβάλλον πληροφόρησης και μάθησης που τους είναι οικείο. Με άλλα λόγια αν οι νέοι μας σήμερα έχουν μάθει και συνηθίσει να πληροφορούνται με γραφικά πληροφόρησης τότε αυτός ο τρόπος πρέπει να εφαρμοστεί και στην εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία.

Κύριοι στόχοι του έργου, μεταξύ άλλων είναι:
1. Να δημιουργηθούν μέθοδοι διδασκαλίας μέσω νέων καινοτόμων προσεγγίσεων που να προσαρμόζονται στις ανάγκες των σημερινών μαθητών,
2. Να συμμετάσχουν οι μαθητές σε δραστηριότητες που θα αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για το STEAM (Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Τέχνη-Μαθηματικά),
3. Να αυξηθεί το επίπεδο γνώσεων στις βασικές ικανότητες,
4. Να δημιουργήσει άριστες ευκαιρίες πρακτικής μάθησης για κάθε μαθητή,
5. Η προώθηση της διεθνοποίησης και των ευρωπαϊκών αξιών.
Επίσης, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων των σημερινών θεμάτων και τομέων που οι μαθητές δυσκολεύονται όπως τα Μαθηματικά, η Βιολογία, η Χημεία, η Τεχνολογία και η Φυσική. Θα συνοδεύονται με εκπαιδευτικά Γραφικά Πληροφόρησης (Infographics) για το STEAM - μια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη σε πλατφόρμα, οδηγός χρήσης και επιπλέον ανάπτυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου για τον τρόπο χρήσης της εργαλειοθήκης και του οδηγού. Το έργο συμπεριλαμβάνει και κινητικότητα μαθητών.
Στα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη συμπεριλαμβάνονται,

1. Η συνειδητοποίηση του STEAM στα σχολεία και την κοινότητα
2. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας της Εκπαιδευτικής Γραφικών Πληροφόρησης ως μέρος των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης εντός και εκτός του σχολικού συστήματος,
3. Οι μαθητές να προετοιμαστούν καλύτερα για τα επαγγέλματα του 21ου αιώνα

*ΠρόεδροςτηςΚυπριακήςΜαθηματικήςΕταιρείας, ΠρόεδροςτουEuropeanAssociationofCareerGuidance, ΠρόεδροςτουEuropeanAssociationofERASMUSCoordinators. Ακαδημαϊκός και Διευθυντής Ανάπτυξης του ερευνητικού κέντρου VUZFLab, Βουλγαρία, Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας, Φινλανδία,  makrides.g@eaecnet.com

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

466