LEARN+


ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΚΡΙΔΗ*
Δημιουργία κοινοτήτων «παραγωγών εκπαιδευτικών» για την εφαρμογή εξατομικευμένης μάθησης στα Μαθηματικά που να υποστηρίζεται με μηχανική μάθηση και την αλυσίδα των μπλοκ για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους

Το έργο LEARN+ εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ERASMUS + KA2 και εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 31 Αυγούστου 2022. Για πολλούς μαθητές το μάθημα των Μαθηματικών μπορεί να θεωρείται ως βαρετό, αφηρημένο, πολύπλοκο και πολύ δύσκολο να το καταλαβαίνουν. Ωστόσο, η μαθηματική σκέψη είναι μια ικανότητα, η οποία εξοπλίζει τους νέους για τη ζωή. Είναι ένας ισχυρός τρόπος σκέψης για πράγματα στον κόσμο - λογικά, αναλυτικά και με ακρίβεια. Στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και τη Γερμανία, 22%, 24%, 42,6% και 17,2% αντίστοιχα, των μαθητών παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά.
Από την άλλη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, τα επαγγέλματα STEΑM αυξάνονται κατά 17%, ενώ άλλα επαγγέλματα αυξάνονται κατά 9,8%. Οι κάτοχοι πτυχίου σε αντικείμενα STEΑM έχουν επίσης υψηλότερο εισόδημα. Είναι επίσης γνωστό ότι η χαμηλή απόδοση και η επανάληψη σχολικής τάξης είναι επίσης κρίσιμοι παράγοντες για την πρόωρη εγκατάλειψη του  σχολείου. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στην Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρο και Γερμανία είναι 12,6%, 18,3%, 8,6% και 10,1% το 2017, αντίστοιχα.

Σε αυτό το Ευρωπαϊκό έργο, θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους μαθητές να πετύχουν στην μάθηση των Μαθηματικών. Στόχοι του έργου είναι μεταξύ άλλων:
1) Βελτίωση των κινήτρων για την εκμάθηση των Μαθηματικών, τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της επιτυχούς εκπαίδευσης για όλους, για τα παιδιά από 9 έως 12 ετών κυρίως.
2) Προώθηση των τεχνολογιών με "Φέρτε τη δική σας συσκευή" στην τάξη. 
3) Επέκταση της τάξης σε μια αίθουσα διδασκαλίας εικονικής πραγματικότητας όπου οι μαθητές να μπορούν να μελετούν αυτόνομα. Τα Μαθηματικά απαιτούν συχνά καθημερινή πρακτική για αποτελεσματική μάθηση και η ψηφιακή μάθηση μπορεί να δώσει εύκολη λύση σε αυτό . 
4) Προώθηση της αυτόνομης εργασίας των μαθητών.
5) Προώθηση της αυτοαξιολόγησης και της αυτορρύθμισης των φοιτητών: προώθηση της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν τόσο τις προθέσεις μάθησης όσο και τα κριτήρια επιτυχίας.
6) Προώθηση της αξιολόγησης από συμμαθητές: ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εξετάζουν και να αξιολογούν κριτικά τη δική τους μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των διαπροσωπικών και άλλων δεξιοτήτων, καθώς και την ενίσχυση της κατανόησης στο πεδίο των Μαθηματικών.
7) Προώθηση της χρήσης εκπαιδευτικών βίντεο για μάθηση, για την παροχή ανατροφοδότησης. όταν ένας μαθητής απουσιάζει και χάνει το μάθημα ή για εφαρμογή της μεθόδου εναλλασσόμενης τάξης.
8) Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι καλά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί είναι το κύριο κλειδί για την επιτυχία. 
9) Ανάπτυξη κοινοτήτων εκπαιδευτικών που θα δημιουργούν περιεχόμενο στη βάση του αναλυτικού προγράμματος και θα είναι ανοιχτό για όλους.
10) Χρήση της Μηχανικής Μάθησης για την προσφορά εξατομικευμένης μάθησης ώστε να βοηθηθούν όλοι οι μαθητές για να πετύχουν στη μάθηση.
11) Ανάπτυξη ενός διεθνούς πλαισίου πιστοποιήσεων για τα Μαθηματικά.
Η κοινοπραξία του έργου αυτού περιλαμβάνει τέσσερεις χώρες: την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Γερμανία, διότι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτό το έργο αλληλοσυμπληρώνονται. Υπάρχουν πανεπιστήμια, σχολεία και Μαθηματικές ενώσεις εκπαιδευτικών. Από την Κύπρο συμμετέχουν η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Δ’ Δημοτικό Λεμεσού. Το συντονιστικό ίδρυμα είναι το πανεπιστήμιο Algarve στο Φάρο της Πορτογαλίας.

Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει στις παιδαγωγικές πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο,  προσφέροντας σημαντικά στην εξέλιξη της μάθησης και εκπαίδευσης γενικότερα. Για ενημέρωση παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, www.cms.org.cy .

*Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, Πρόεδρος του European Association of Career Guidance, Πρόεδρος του European Association of ERASMUS Coordinators. Ακαδημαϊκός μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας, Φινλανδία,  [email protected]

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

386