Επιτροπή Παιδείας 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων: Διασύνδεση σχολείου με αγορά εργασίας


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων η οποία συνδιοργανώθηκε από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth Diplomacy.

Η επιτροπή Παιδείας δεν θα μπορούσε να μην δώσει το δυναμικό της παρόν.

Έχοντας ως θέμα “Πως μπορεί να γίνει καλύτερη η διασύνδεση του Σχολείου με την Αγορά Εργασίας”, οι νέοι/νέες βουλευτές/τριες εργάστηκαν συλλογικά με την καθοδήγηση του επικεφαλής της επιτροπής και τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων για τη συγγραφή της έκθεσης τους με αποτέλεσμα να υπερψηφιστεί στην ολομέλεια.

Οι νέοι/νέες βουλετές/τριες έδωσαν έμφαση σε δύο πυλώνες: “Αναλυτικό Πρόγραμμα και Κατάρτιση” και “Επαγγελματικός Προσανατολισμός”. Με αυτή την δομή προχώρησαν στην εισήγηση εννέα (9) προτάσεων. Αρχικά, εστιάστηκαν στη σημαντικότητα και εκσυγχρονισμό του μαθήματος “Επαγγελματικής Αγωγής”. Πρότειναν την εισαγωγή του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης και την επίσημη εισαγωγή του μαθήματος αυτού στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στη συνέχεια, έθεσαν ως πρόταση τη μετατροπή του θεσμού “Εβδομάδα Εργασίας” σε “Εμπειρική Γνωριμία Επαγγελμάτων”.  Αυτό θα βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες στη γνωριμία επαγγελμάτων καθώς θα γίνεται με μεγαλύτερη διάρκεια και συχνότητα. 

Μια άλλη πρόταση την οποία πρότεινε η επιτροπή είναι η “Χρήση Πολυμέσων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό”. Αξιοποιώντας βιντεογραφημένο υλικό από τους χώρους εργασίας οι νέοι/νέες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια εκ των έσω εργασιακή εικόνα. Ακολούθως, μια πρωτοποριακή πρόταση είναι και η εφαρμογή του “Εκπαιδευτικού Προγράμματος - Κινητές Μονάδες Εκπαίδευσης”. Σκοπός της μονάδας είναι η παροχή γνώσεων στους μαθητές σχετικά με τη γνωριμία των επαγγελμάτων μέσω VR τεχνολογιών και τεχνολογικού εξοπλισμού. Θα γίνεται συνδυασμός της τεχνολογίας με μεθόδους μη τυπικής μάθησης.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή Παιδείας εισηγείται την “Προώθηση ‘Έρευνας για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και συνεργασία φορέων”. Πραγματοποιώντας τέτοιου είδους έρευνας θα μπορούν να ενημερώνονται οι μαθητές/τριες για ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση και ποια όχι με βάση στατιστικών αναλύσεων σε μελλοντικό χρονικό διάστημα. Ως επακόλουθο, θα μπορούν να σκεφτούν για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και σταδιοδρομία και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και ευελιξία.

Μια άλλη εξίσου σημαντική πρόταση είναι η “Επιμόρφωση Συμβούλων Επαγγελματικής και Συμβουλευτικής Αγωγής”. Αναμφισβήτητα, ένας καλά καταρτισμένος σύμβουλος μπορεί να καθοδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες προς ορθές επιλογές γι’ αυτούς. Ως αποτέλεσμα θα μπορεί να τους κατευθύνει προτείνοντας τους ποικίλες επιλογές σύμφωνα με αυτό που επιθυμούν να κάνουν στη ζωή τους.

Επιπλέον, προτείνεται και η “Προώθηση και Ενημέρωση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων” αφού οι νέοι θα μπορούν να καταρτίζονται και να κερδίζουν ποικίλες εμπειρίες από τέτοιου είδους ευκαιρίες, μέσα από προγράμματα που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις με σχολεία τόσο σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλήγοντας, η επιτροπή Παιδείας δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη “Γεφύρωση της Ειδικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας”. Πρόταση της επιτροπής είναι να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη επιτροπή αξιολόγησης των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές και Μαθησιακές Ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο θα τους παρέχονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία φοιτούν και αυτό θα οδηγήσει στην απορρόφηση τους σε διάφορα επαγγελματικά πεδία.

Κλείνοντας, οι Νέοι Βουλευτές της Επιτροπή Παιδείας της 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων έχοντας στα χέρια τους τις πιο πάνω προτάσεις, θα εργαστούν με ζήλο και όρεξη ώστε να προωθήσουν την τελική τους στο αρμόδιο Υπουργείο καθώς και στους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με την Παιδεία. Στόχο έχουν να επηρεάσουν θετικά οποιοδήποτε αρμόδιο ο οποίος εμπλέκεται στην χάραξη πολιτικής για την υλοποίηση εθνικών στρατηγικών για την Παιδεία. Βάζοντας όλοι το λιθαράκι τους η Παιδεία μας μπορεί να εξελίσσεται, να  αναβαθμίζεται και να προοδεύει για το κοινό καλό των νέων μας.

 *

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων η οποία συνδιοργανώθηκε από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth Diplomacy.

Η επιτροπή Παιδείας δεν θα μπορούσε να μην δώσει το δυναμικό της παρόν.

Έχοντας ως θέμα “Πως μπορεί να γίνει καλύτερη η διασύνδεση του Σχολείου με την Αγορά Εργασίας”, οι νέοι/νέες βουλευτές/τριες εργάστηκαν συλλογικά με την καθοδήγηση του επικεφαλής της επιτροπής και τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων για τη συγγραφή της έκθεσης τους με αποτέλεσμα να υπερψηφιστεί στην ολομέλεια.

Οι νέοι/νέες βουλετές/τριες έδωσαν έμφαση σε δύο πυλώνες: “Αναλυτικό Πρόγραμμα και Κατάρτιση” και “Επαγγελματικός Προσανατολισμός”. Με αυτή την δομή προχώρησαν στην εισήγηση εννέα (9) προτάσεων. Αρχικά, εστιάστηκαν στη σημαντικότητα και εκσυγχρονισμό του μαθήματος “Επαγγελματικής Αγωγής”. Πρότειναν την εισαγωγή του μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης και την επίσημη εισαγωγή του μαθήματος αυτού στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στη συνέχεια, έθεσαν ως πρόταση τη μετατροπή του θεσμού “Εβδομάδα Εργασίας” σε “Εμπειρική Γνωριμία Επαγγελμάτων”.  Αυτό θα βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες στη γνωριμία επαγγελμάτων καθώς θα γίνεται με μεγαλύτερη διάρκεια και συχνότητα. 

Μια άλλη πρόταση την οποία πρότεινε η επιτροπή είναι η “Χρήση Πολυμέσων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό”. Αξιοποιώντας βιντεογραφημένο υλικό από τους χώρους εργασίας οι νέοι/νέες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια εκ των έσω εργασιακή εικόνα. Ακολούθως, μια πρωτοποριακή πρόταση είναι και η εφαρμογή του “Εκπαιδευτικού Προγράμματος - Κινητές Μονάδες Εκπαίδευσης”. Σκοπός της μονάδας είναι η παροχή γνώσεων στους μαθητές σχετικά με τη γνωριμία των επαγγελμάτων μέσω VR τεχνολογιών και τεχνολογικού εξοπλισμού. Θα γίνεται συνδυασμός της τεχνολογίας με μεθόδους μη τυπικής μάθησης.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή Παιδείας εισηγείται την “Προώθηση ‘Έρευνας για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και συνεργασία φορέων”. Πραγματοποιώντας τέτοιου είδους έρευνας θα μπορούν να ενημερώνονται οι μαθητές/τριες για ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση και ποια όχι με βάση στατιστικών αναλύσεων σε μελλοντικό χρονικό διάστημα. Ως επακόλουθο, θα μπορούν να σκεφτούν για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και σταδιοδρομία και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και ευελιξία.

Μια άλλη εξίσου σημαντική πρόταση είναι η “Επιμόρφωση Συμβούλων Επαγγελματικής και Συμβουλευτικής Αγωγής”. Αναμφισβήτητα, ένας καλά καταρτισμένος σύμβουλος μπορεί να καθοδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες προς ορθές επιλογές γι’ αυτούς. Ως αποτέλεσμα θα μπορεί να τους κατευθύνει προτείνοντας τους ποικίλες επιλογές σύμφωνα με αυτό που επιθυμούν να κάνουν στη ζωή τους.

Επιπλέον, προτείνεται και η “Προώθηση και Ενημέρωση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων” αφού οι νέοι θα μπορούν να καταρτίζονται και να κερδίζουν ποικίλες εμπειρίες από τέτοιου είδους ευκαιρίες, μέσα από προγράμματα που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις με σχολεία τόσο σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλήγοντας, η επιτροπή Παιδείας δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη “Γεφύρωση της Ειδικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας”. Πρόταση της επιτροπής είναι να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη επιτροπή αξιολόγησης των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές και Μαθησιακές Ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο θα τους παρέχονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία φοιτούν και αυτό θα οδηγήσει στην απορρόφηση τους σε διάφορα επαγγελματικά πεδία.

Κλείνοντας, οι Νέοι Βουλευτές της Επιτροπή Παιδείας της 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων έχοντας στα χέρια τους τις πιο πάνω προτάσεις, θα εργαστούν με ζήλο και όρεξη ώστε να προωθήσουν την τελική τους στο αρμόδιο Υπουργείο καθώς και στους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται με την Παιδεία. Στόχο έχουν να επηρεάσουν θετικά οποιοδήποτε αρμόδιο ο οποίος εμπλέκεται στην χάραξη πολιτικής για την υλοποίηση εθνικών στρατηγικών για την Παιδεία. Βάζοντας όλοι το λιθαράκι τους η Παιδεία μας μπορεί να εξελίσσεται, να  αναβαθμίζεται και να προοδεύει για το κοινό καλό των νέων μας.

 *Στάλω Ευαγγέλου Νηπιαγωγός,

Μεταπτυχιακή Απόφοιτος,

Νέα Βουλευτής Επιτροπής Παιδείας.

 

 

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

652