Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η συνάντηση του EU Teachers’ Testing Panel


 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η συνάντηση του EU Teachers’ Testing Panel, μια διοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες.

Στο EU Teachers’ Testing Panel συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένας εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κύπρο εκπροσώπησαν ο Γεώργιος Γεωργίου, εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο ΔΡΑΣΕ Πάφου Ζ Αγίου Κενδέα και ο Μάριος Μιχαήλ, εκπαιδευτικός στο Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ.

Στη συνάντηση αυτή, αρχικά, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και στη συνέχεια συμμετείχαν σε εργαστήρια (Workshops) για την αξιολόγηση των υπαρχόντων και την παραγωγή νέων διδακτικών υλικών που αναρτώνται στη «Γωνιά Μάθησης» της επίσημης σελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://europa.eu/learning-corner).Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

321