ΟΠΕΕ: Πολυδιάστατος ο ρόλος ειδικευμένων ειδικών παιδαγωγών και θεραπευτών στα ειδικά σχολεία


Με ανακοίνωσή της η Ομάδα Πρωτοβουλίας Ειδικής Εκπαίδευσης αναφέρει:

«Τέλη 2019 και αναμένεται η πολυαναμενόμενη τεραστίων διαστάσεων έκρηξη αλλαγής στην ενιαία εκπαίδευση και η τελική ενσωμάτωση των ΑμεΑ στα σχολεία της γειτονιάς τους με το αναγκαίο εξειδικευμένο εξοπλισμό για κάθε παιδί σε συνδυασμό με το (εξειδικευμένο προσωπικό των ειδικών παιδαγωγών) εκπαιδευτικό προσωπικό. Συνάμα, και την  συνέχιση της λειτουργίας των ειδικών σχολείων σαν κεντρικούς πυλώνες επιμόρφωσης και παροχής εξειδικευμένης γνώσης και παροχής εξειδικευμένων θεραπειών όπως ειδικών δασκάλων μαθησιακών δυσκολιών, δασκάλων τυφλών και κωφών, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, μουσικοθεραπευτών. Επίσης, καθηγητών Μέσης για τους έφηβους και τους ενήλικες διαφόρων ειδικοτήτων όπως τέχνης, Η.Υ., ξυλουργικής, γραφικών τεχνών, οικονομικών κα.

Τρανό παράδειγμα του κεντρικού ρόλου των ειδικών σχολείων και ιδιαίτερα των σχολών διαφαίνεται από τους λειτουργούς στήριξης, οι οποίοι διάσπαρτα μετακινούμενοι κυριολεκτικά ανά το παγκύπριο διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο με τη βοήθεια τους σε επίπεδο που δεν περιορίζεται στην παροχή βοήθειας στους μαθητές με οπτική, ακουστική, κινητική  αναπηρία, μαθησιακά προβλήματα, αυτισμό, αλλά και σε συμβουλευτικό επίπεδο προς τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς με τα παιδιά και εφήβους και γονείς.

Εξέχοντα ρόλο παίζουν και οι δάσκαλοι μαθησιακών δυσκολιών στα ειδικά σχολεία και οι θεραπευτές με την εξατομικευμένη παροχή θεραπειών βοηθώντας τους μαθητές να φτάσουν στο απόγειο των δυνατοτήτων τους ενισχύοντας τις δεξιότητες τους και την κοινωνικοποίηση τους έμπρακτα και με εργαστήρια, με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, προσαρμογών με ειδικές παρεμβάσεις όπως αισθητηριακής ολοκλήρωσης, με υδροθεραπεία, ιπποθεραπεία, με τη θετική επίδραση της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας και θεραπείας μέσω ειδικών οργάνων, αγώνες καθώς και των λογοθεραπευτών σε αποκατάσταση της σίτισης, της κατάποσης και της επικοινωνίας, τις εξειδικευμένες ασκήσεις των φυσιοθεραπευτών για απόκτηση και αποκατάσταση της κίνησης  και των  ειδικών γυμναστών για την προαγωγή της φυσικής υγείας και κοινωνικοποίησης με την εξέχοντα θέση της Κύπρου στους ειδικούς αγώνες.

Εν κατακλείδι, ο προϋπάρχοντας πολυμορφικός και πολυδιάστατος ρόλος των ειδικών παιδαγωγών και των θεραπευτών στα ειδικά σχολεία έχει ήδη προ ετών ενισχύσει και στηρίξει τους ΑμεΑ στους πυλώνες της καθημερινότητας σε ποιοτικό επίπεδο ζωής-δεξιότητες, γνώσης-μάθηση και κοινωνικοποίησης».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

375