Αυτές είναι οι προτεινόμενες λύσεις των Μαθηματικών στις εξετάσεις των Διορισίμων


Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρία και το Paidiea-News σας προσφέρουν τις προτεινόμενες λύσεις του εξεταστικού δοκιμίου των  Μαθηματικών, στο οποίο διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις των Διορισίμων, στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμών Εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση, στις 19 Νοεμβρίου 2019.

ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

2047