Ιδρύθηκε Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου


Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Εκπαίδευσης Κύπρου (CREF), το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μαζί με εκπροσώπους από Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, προχώρησαν στην ίδρυση του Κυπριακού Τμήματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την ειρήνη και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, σήμερα και στο μέλλον. Επίκεντρο της είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλα τα κράτη - ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα - στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συνεργασίας.

Με τη θέσπιση των στόχων αναγνωρίζεται ότι η απάλειψη της φτώχειας και άλλων στερήσεων πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν την ανισότητα και προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή και υλοποιώντας δράσεις για την προστασία για τη διατήρηση των ωκεανών και των δασών μας.

Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης συστάθηκε το 2012 υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Το Δίκτυο κινητοποιεί επιστημονική και τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη απ’ όλο τον κόσμο για την προώθηση πρακτικών λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Το  Δίκτυο συνεργάζεται στενά με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.

Το 2019, το Δίκτυο δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη, η οποία καταδεικνύει ότι η Κύπρος κατατάσσεται τελευταία από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η ιδέα της δημιουργίας του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου γεννήθηκε πριν τη δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης, και ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του καθηγητή Jeffrey Sachs (Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης), στο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου τον Μάιο του 2018.

Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου στοχεύει στην αγαστή συνεργασία με όλους τους τομείς της κοινωνίας για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη συγκέντρωση και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, τη συνεργασία με τη νεολαία και την παροχή στήριξης προς τις αρχές, τον ιδιωτικό τομέα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ενσωμάτωση των στόχων αυτών στις καθημερινές δραστηριότητές τους.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

157