Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων: Αυτά τα μέτρα προφύλαξης θα έπρεπε να είχαν ληφθεί στο σχολείο


 Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων αναφέρει:

«Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021, επιθυμούμε να ανακοινώσουμε τα ελάχιστα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την παροχή λογοθεραπείας στα δημόσια σχολεία. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 20 Μαΐου 2020, είχαμε αποστείλει επιστολή στο ΥΠΠΑΝ, όταν θα γινόταν η επανεκκίνηση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, απαριθμώντας τα μέτρα προφύλαξης που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Λογοπαθολόγων CPLOL και σύμφωνα με Ευρωπαϊκές οδηγίες, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα ασφάλειας και προστασίας για την άσκηση του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα, είναι άκρως σημαντικό και ευθύνη του εργοδότη να διασφαλίζει την παροχή σωστών προστατευτικών μέτρων.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου θα πρέπει:

  1. Το δωμάτιο θεραπείας να έχει προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή γάντια και μάσκες μίας χρήσης (καινούργια για κάθε συνάντηση με μαθητή), αντισηπτικά τζελ και καθαριστικά για την απολύμανση του χώρου διεξαγωγής της λογοθεραπείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.
  2. Όλα τα γραφεία λογοθεραπείας θα πρέπει να εξοπλιστούν με plexiglass. Επιπρόσθετα, εισηγούμαστε την παροχή ασπίδων προστασίας τόσο στα παιδιά, όσο και στους συναδέλφους.
  3. Σε περίπτωση όπου ο λογοπαθολόγος παρέχει υπηρεσίες σίτισης ή τέτοιες υπηρεσίες όπου υπάρχει έκκριση σαλιών και άλλων σταγονιδίων, θα πρέπει να παρέχονται οι ενδεδειγμένες μάσκες προστασίας ΚΝ95 ή Ν95, προστατευτικές στολές μίας χρήσης καθώς και προστατευτικές ασπίδες προσώπου.
  4. Επειδή η απόσταση των δύο μέτρων δεν μπορεί να τηρηθεί στις πλείστες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας, και επειδή σε πολλές περιπτώσεις η χρήση μάσκας από τον λογοπαθολόγο παρεμβαίνει με τη σωστή παροχή υπηρεσιών, εισήγησή μας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, η τηλεπρακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στον χώρο του σχολείου για παροχή υπηρεσιών.
  5. Θα πρέπει να διερευνηθεί από το ΥΠΠΑΝ η χρήση μάσκας προσώπου με διαφανές παράθυρο ώστε η περιοχή του στόματος να είναι ορατή και να βοηθά την επικοινωνία. Τέτοιες μάσκες έχουν εγκριθεί από διεθνείς φορείς όπως την Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (https://safenclear.com/). Μάσκες με διαφανές παράθυρο υπάρχουν τώρα και στην Κυπριακή αγορά.
  6. Θα πρέπει να γίνεται σωστή απολύμανση των χεριών των παιδιών που δεν μπορούν να φροντίσουν τους εαυτούς τους, καθώς και σωστή εκπαίδευση και προστασία του βοηθητικού προσωπικού που θα τα συνοδεύει και θα διαχειρίζεται αυτά τα θέματα.
  7. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι ομαδικές θεραπείες, εκτός και αν το εμβαδό της αίθουσας επιτρέπει την παρουσία πέραν των δύο ατόμων και την τήρηση της απαιτούμενης φυσικής απόστασης μεταξύ των ατόμων.
  8. Λόγω της φύσης της στενής επαφής του λογοπαθολόγου με τα παιδιά στο σχολικό πλαίσιο, εισήγησή μας είναι η ένταξή τους στους δικαιούχους των διαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό.

Κλείνοντας, αναγνωρίζουμε πως η χρήση μάσκας αποτελεί βασικό όπλο προστασίας ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού. Παράλληλα και αναπόφευκτα, η χρήση της στη γενική τάξη προκαλεί σημαντικές και πρακτικές προκλήσεις. Οι λογοπαθολόγοι, ως οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης επικοινωνίας, μπορούν να βοηθήσουν το ΥΠΠΑΝ στην εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων και στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Είμαστε στη διάθεση του ΥΠΠΑΝ και των συναδέλφων μας για περαιτέρω πληροφορίες με σκοπό να συμβάλουμε στις προσπάθειες όλων για τη σωστή παροχή θεραπειών στα δημόσια σχολεία».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

503