Έναρξη μαθημάτων του προγράμματος ‘Μαθαίνω Ελληνικά’ για παιδιά μετανάστες


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Μαθαίνω Ελληνικά’, το οποίο έχει ως στόχο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας από ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου κύκλου μαθημάτων ελληνικών για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου έργου ‘Γεια Χαρά’ το οποίο προσέφερε μαθήματα ελληνικών σε πέρα από 500 μαθητές με καταγωγή από Τρίτες Χώρες (μη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης) κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο.

Ο πρώτος κύκλος του έργου ξεκίνησε στις 12 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου, προσφέροντας τρία δίωρα μαθήματα ανά εβδομάδα. Λαμβάνοντας υπερπολύτιμη στήριξη και βοήθεια από το Υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με τη συμβολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το έργο έχει διαμορφώσει 15 τμήματα σε 11 σχολεία σε όλη την Κύπρο. Τα εν λόγω τμήματα προσφέρουν μαθήματα γλώσσας σε δύο επίπεδα (Α1 και Α2) υλοποιώντας ένα ειδικά δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικών το οποίο βασίζεται στο εγχειρίδιο ‘Κλικ’ και επικεντρώνεται στη χρήση πρακτικών και διαδραστικών ασκήσεων.

Το έργο υλοποιείται από τον ερευνητικό οργανισμό CARDET σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και την εταιρεία INNOVADE LI και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται να διαμορφωθούν και λειτουργήσουν πέραν των 45 τμημάτων εκμάθησης ελληνικής δια μέσω των οποίων θα επωφεληθούν πέραν των 470 ανήλικων ΥΤΧ. Επιπρόσθετα, το έργο θα εκπαιδεύσει 60 διαμεσολαβητές για να βοηθήσουν στην επικοινωνία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών με τους γονείς μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1376