ΠΑΣΥΔΥ : Σημαντικό γεγονός η ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ


           Με ανακοίνωσή τους, «η ΠΑΣΥΔΥ και η Ομάδα προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) εκφράζουν την ικανοποίηση τους και χαιρετίζουν την υπογραφή Μνημονίου ένταξης του ΑΞΙΚ υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

            Η ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ θα αποτελέσει ορόσημο  και σημαντικό γεγονός στην ύπαρξη και λειτουργία του αφού πρόκειται να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης σε διδακτικό και υποστηρικτικό προσωπικό που αντιμετωπίζει το Ινστιτούτο, ενώ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των κτηριακών και εργαστηριακών του εγκαταστάσεων και περαιτέρω αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών του, του εκπαιδευτικού του έργου και της γενικότερης λειτουργίας του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Η απόφαση αυτή είναι προς όφελος τόσο των φοιτητών όσο και της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου μας.

            Η ΠΑΣΥΔΥ μέσα από προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με το ΥΠΑΝ διαβεβαιώνει τα μέλη του ότι τα όποια συμφέροντα και δικαιώματα του μέσα από την ένταξή τους στο ΤΕΠΑΚ θα τύχουν πλήρους διασφάλισης».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


854