Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Τόμου


«Σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία»

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου και η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν και της υλοποίησης σχετικών δράσεων, ανακοινώνουν την επίσημη παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Τόμου «Σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία», ο οποίος περιλαμβάνει προτάσεις που αφορούν στη χρήση της τεχνολογίας ως παράθυρο επικοινωνίας, συνεργασίας, και μέσο διδασκαλίας αλλά και διατήρησης της γλώσσας και της κουλτούρας των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.

Η παρουσίαση του Τόμου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, στις 18:30, στο Αμφιθέατρο Jean Monnet (M-203) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στην εκδήλωση θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό ο Δρ Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο κ. Ανδρέας Παπούλας, Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου και ο Δρ Αιμίλιος Α. Σολωμού, Διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο επίσημος χαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί από την κ. Θέμιδα Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Τόμου από τον Δρα Κυπριανό Δ. Λούη, Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα εστιάσει στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις αλλά και στις εκπαιδευτικές πρακτικές των ερευνητών και εκπαιδευτικών που συνέβαλλαν στη δημιουργία του συγκεκριμένου Τόμου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση την οποία θα συντονίσουν ο κ. Ανδρέας Παπούλας και ο Δρ Αιμίλιος Α.  Σολωμού και στην οποία θα λάβουν μέρος η κ. Σεραφεία Χατζησταύρου, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Μέσα Γειτονιάς και η κ. Μαρία Σταυρίδου Μορφή, Διευθύντρια του Γυμνασίου Νεάπολης. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην πρακτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που αφορούν σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


279