Μέση Εκπαίδευση: Δομημένες δράσεις για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία


Μέσω του προγράμματος HOPEFUL, το CARDET έχει διαμορφώσει, σε συνεργασία με οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές χώρες, εργαλεία που θα παρουσιαστούν ενδελεχώς κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας που διοργανώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 18:00. 

Η παροχή στήριξης και η ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στη σχολική κοινότητα αποτελεί σημαντικότατη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες, κυρίως στη μέση εκπαίδευση. Ενόσω ο αριθμός των παιδιών αυτών που φοιτούν στα σχολεία μας αυξάνεται, εντείνεται η ανάγκη για δομημένες προσεγγίσεις και προγράμματα για την υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών αυτών καθ’ αυτών.

Βασική παράμετρος για την επιτυχή ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία στα μαθήματα αποτελεί αυταπόδεικτα η καλή γνώση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι πολύ πιθανόν τα παιδιά να παρουσιάζουν μαθησιακά κενά λόγω διακοπτόμενης εκπαίδευσης και ελλείψεων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας από την οποία προέρχονται. Κενά, στους τομείς της ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια των παιδιών να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και γενικότερα στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο.

Τα δεδομένα αυτά αλλά και οι προκλήσεις που απορρέουν για το εκπαιδευτικό μας σύστημα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς ανάλυσης και διερεύνησης από το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, το οποίο διαμορφώνει και υλοποιεί μια πλειάδα δράσεων και έργων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενέργειες που διενεργούνται σε αγαστή συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας  εις ανταπόκριση των αναγκών που καταγράφουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε δράσεις, εκπαιδεύσεις και έρευνες του Κέντρου.

Ενδεικτικές της προσήλωσης του Κέντρου στην προσφορά δομημένων λύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που παρουσιάζονται είναι και οι δράσεις που διενεργεί και σχεδιάζει δια μέσω των προγραμμάτων ‘Μαθαίνω Ελληνικά’ και ‘Hopeful’.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες που καταγράφηκαν ως προς την προσφορά μαθημάτων ελληνικών το Κέντρο διαμόρφωσε και προσέφερε ένα καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων για μαθητές και μαθήτριες Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), που φοιτούν σε Δημόσια Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές. Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, το CARDET διαμόρφωσε και λειτούργησε, με τη στήριξη του ΥΠΠΑΝ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, τον Ιούλιο και Αύγουστο 14 τμήματα σε 11 σχολεία στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας, Πάφου και Λεμεσού. 

Επιπρόσθετα, μέσω του προγράμματος HOPEFUL, το Κέντρο έχει διαμορφώσει, σε συνεργασία με οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές χώρες, εργαλεία και υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Εργαλεία που θα παρουσιαστούν ενδελεχώς κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας που διοργανώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 18:00. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπροσώπων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Hope for Children πάνω σε θέματα ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία καθώς και να καταθέσουν ερωτήσεις και προβληματισμούς. Για εγγραφές: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkd-2qqDIvE9URQDgavXUH0vHDqmsr_7hL

* Το έργο ‘Μαθαίνω Ελληνικά’ υλοποιείται από το ερευνητικό κέντρο CARDET σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και την εταιρεία INNOVADE LI, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Για περισσότερες πληροφορίες: https://mathainwellinika.com/el/about

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
457