Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση στην Κύπρο: Προκλήσεις, ευκαιρίες και τα επόμενα βήματα


Eνδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η EPALE Κύπρου και το ερευνητικό κέντρο CARDET.

Για την πορεία της Εθνικής Στρατηγικής δια Βίου Μάθησης 2021-2027 της Κύπρου, και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που απορρέουν από μια τέτοια στρατηγική, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σε μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η EPALE Κύπρου και το ερευνητικό κέντρο CARDET.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Δρ Ιωάννης Σαββίδης, Προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΠΑΝ και Δρ Χαράλαμπος Βρασίδας, Εκτελεστικό Διευθυντή του οργανισμού CARDET οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες και απόψεις τους ως προς το θέμα. Οι δύο ομιλητές επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των υπάρχων δεδομένων, των προκλήσεων που καταγράφονται στο παρόν στάδιο καθώς και για τις προοπτικές και ευκαιρίες που απορρέουν για τη χώρα μας μέσα από τη διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης και δομημένης στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση. Επιπρόσθετα, απάντησαν στις ερωτήσεις του κοινού για την πορεία και εξέλιξη της εθνικής στρατηγικής της Κύπρου καθώς και για τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

Η επιτυχής υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης της χώρας μας (2021-2027), επιδιώκει στο να βοηθήσει τους πολίτες να επιτύχουν τους στόχους τους και να ικανοποιήσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, είτε τυπικής είτε άτυπης μάθησης,. Παράλληλα, επιδιώκει στο να τους παρέχει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και ευημερίας, τόσο στην εργασιακή όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Συγκεκριμένα, η νέα Εθνική Στρατηγική έχει δημιουργήσει σημαντικές προσδοκίες για την ερχόμενη περίοδο. Αναμένεται να θέσει τις βάσεις για  να αντιμετωπιστούν υπάρχουσες προκλήσεις όπως η χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση, το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων, καθώς και να ενισχυθούν οι προσπάθειες αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και χαμηλή εξειδίκευση. Επίσης, βασική επιδίωξη της στρατηγικής είναι να προωθήσει πολιτικές και δράσεις για την αναβάθμιση και ενίσχυση των δεξιοτήτων  άλλων ομάδων του πληθυσμού και την αποτελεσματική διαχείριση  προκλήσεων που σχετίζονται με την προώθηση της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο.

Η πλατφόρμα EPALE είναι μια πολύγλωσση και διαδικτυακή κοινότητα μάθησης, ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της EΕ ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων και στην αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα και δράσεις Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα εδώ.

Το βίντεο από τη συζήτηση βρίσκεται αναρτημένο στο YouTube και στη σελίδα του CARDET στο Facebook για όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


270