Ανακήρυξη επίτιμων μελών της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου


Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), ως η κατά νόμο επιστημονική εταιρεία που εκπροσωπεί τους επιστήμονες Βιολόγους της Κύπρου, ανακοινώνει ότι, στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προχώρησε στην ανακήρυξη ως Επίτιμων Μελών της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) τους πιο κάτω:

  • Δρα Λεωνίδα Φυλακτού, Γενικό Εκτελεστικό και Ιατρικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου.
  • Δρα Παύλο Κωστέα, Διευθυντή Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.
  • Δρ Μηνά Γιάγκου, Καθηγητή Ανοσοβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Δρα Ανδρούλα Γεωργίου, Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Για κάθε ένα από τα πιο πάνω Επίτιμα Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) έχει αποσταλεί ειδική επιστολή με το σκεπτικό της ανακήρυξης για κάθε μέλος. Όλα τα πιο πάνω μέλη έχουν αποδεχτεί την πρόταση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) αποστέλλοντας σχετική απαντητική επιστολή.

Η ανακήρυξη και τιμητική διάκριση αυτή, εδράζεται στη μέχρι σήμερα άριστη συνεισφορά ενός εκάστου των πιο πάνω Επίτιμων Μελών σε τομείς που σχετίζονται με τη Βιολογία και εν γένει στη διακεκριμένη προσφορά τους στην κυπριακή κοινωνία αλλά και στην προαγωγή των βιολογικών επιστημών και θεμάτων ευρύτερα.

Η ανακήρυξή τους σε Επίτιμα Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) θα γίνει σε Ειδική Επίσημη Τελετή η οποία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) καλωσορίζει στις τάξεις της τα νέα Επίτιμα Μέλη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


543