Συνέδριο: Ανάπτυξη Στρατηγικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Τάσεις και προτεραιότητες σε Κύπρο και Ευρώπη


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET διοργανώνουν στις 2 Δεκεμβρίου, 9:00 - 13:30, συνέδριο με θέμα  ‘Ανάπτυξη Στρατηγικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Τάσεις και προτεραιότητες σε Κύπρο και Ευρώπη’,στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το συνέδριο διοργανώνεται με τη στήριξη του Ιδρύματος ΙΔΕΠ Δια βίου Μάθησης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Δια μέσω των εργασιών του, το συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση, διερεύνηση και ανάλυση των δεδομένων, εξελίξεων και ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Παράλληλα, επιδίωξη των διοργανωτών είναι να συμβάλουν στην ανάδειξη των πολιτικών και πρωτοβουλιών στον τομέα, καθώς και να συμβάλει στην διαμόρφωση και εφαρμογή καλών πρακτικών και δομημένων πολιτικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επιπλέον, θα αναδειχθούν και θα ενθαρρυνθούν ευκαιρίες για συνεργασία και κοινές δράσεις, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου εκπρόσωποι κορυφαίων Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Δικτύων του τομέα, όπως η Διευθύντρια του European Association of the Education of Adults κ. Gina Ebner, εμπειρογνώμονες από την Κύπρο καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Αίτηση συμμετοχής και ενδεικτικό πρόγραμμα εδώ  

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Dima 2.0 το οποίο υλοποιείται στην Κύπρο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας και το CARDET με τη στήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων για τη βελτίωση και επέκταση της παροχής ευκαιριών ποιοτικής μάθησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες.  Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου θα προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και επαγγελματιών από τον χώρο.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


389