Εκδήλωση CARDET για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη


Το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, στο πλαίσιο του έργου YOUTHSHARE, σε συνεργασία με το γραφείο του Επίτροπου Ορεινών Περιοχών διοργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση και συζήτηση εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας και τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν στις τοπικές κοινότητες καθώς και για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.  Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με τη συμβολή αξιωματούχων, φορέων και επιχειρήσεων, θα αναλυθούν οι ευκαιρίες και προοπτικές που παρουσιάζονται για υπάρχουσες επιχειρήσεις και για νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό, τις κοινωνικές και συνεργατικές επιχειρήσεις.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και θα μοιραστούν πληροφορίες, καθοδήγηση καθώς και τις γνώσεις και εμπειρίες τους οι:

-              Κώστας Χαμπιαούρης, Επίτροπος Ορεινών Περιοχών

-              Ελίνα Χριστοφίδου, Υπεύθυνη Επιθεώρησης- Διεύθυνση διασφάλισης ποιότητας και αδειοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Υφυπουργείο Τουρισμού

-              Κλέλια Βασιλείου, Επίτροπος Περιβάλλοντος

-              Στέφανος Σπανέας, Ιδρυτής, CODECA

-              Εκπρόσωποι επιτυχημένων εναλλακτικών επιχειρήσεων

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τους τομείς βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο και να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες ευκαιρίες και προγράμματα επιχορήγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωσης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://tinyurl.com/ycyremp8
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


322