CARDET: Η εναλλακτική επιχειρηματικότητα ως πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης ορεινών περιοχών και τουρισμού


Τα πολυδιάστατα οφέλη καθώς και τις ευκαιρίες που διανοίγονται για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας αναλύθηκαν και αναδείχθηκαν κατά τη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο CARDET σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε δε στην ανάδειξη της συνεισφοράς που μπορούν να έχουν εναλλακτικές, κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος με φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση.

Στην εκδήλωση, οι οποία διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία στο πλαίσιο του έργου YOUTHShare, έλαβαν μέρος και ανέλυσαν τις δράσεις και στόχους τους εκπρόσωποι του έργου, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Κώστας Χαμπιαούρης, η Επίτροπος Περιβάλλονος Κλέλια Βασιλείου, η κ. Ελίνα Χριστοφίδου από το Υφυπουργείο Τουρισμού και ο Δρ Σπανέας, Ιδρυτής του οργανισμού CODECA. Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχαν οι εκπρόσωποι του Casale Panayiotis και Val’s Place οι οποίοι μετέφεραν τις εμπειρίες τους μέσα από τη δημιουργία και λειτουργεία εναλλακτικών επιχειρήσεων.

Κατά την ομιλία του ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε ότι αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές, αλλά και τις δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρουν, η κυβέρνηση αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης της ορεινής Κύπρου. Έκανε δε μια συνοπτική παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ), η οποία περιλαμβάνει πέρα των 300 δράσεων μέχρι το τέλος του 2030, και με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένες δράσεις, αφορούν τους τομείς της παραγωγής, της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, με στόχο τη δημιουργία της νέας βιώσιμης ορεινής οικονομίας. Επιδιώκουν επίσης στην αναγνώριση και προώθηση ειδικών επιχειρηματικών μορφών, όπως η οικοτεχνία, αγροτουρισμός, τα παραδοσιακά καταλύματα, και νέων δραστηριοτήτων όπως το πολύ-λειτουργικό επισκέψιμο αγρόκτημα, οι λαϊκές αγορές, η δημιουργία βιοτεχνικών περιοχών, και άλλα. Σημείωσε επίσης, ότι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η πολιτεία προωθεί επίσης δομημένα σχέδια, προγράμματα και επιχορηγήσεις. 

Από πλευράς της η κ. Ελίνα Χριστοφίδου, παρουσίασε τις δράσεις του Υφυπουργείου οι οποίες αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου το οποίο περιλαμβάνει την προσφορά και ανάδειξη ενός πλουραλισμού εμπειριών που ανταποκρίνονται στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα στον τομέα. Συγκεκριμένα, η κυρία Χριστοφίδου έκανε ειδική μνεία στη μεγάλη επένδυση που προέβη το Υφυπουργείο σε σχέδια επιχορήγησης και ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως οινογαστρονομία, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ο ποδηλατικός τουρισμός υπαίθρου, τουρισμός υγείας και ευεξίας, θρησκευτικός τουρισμός. Ανέφερε επίσης ότι στις 28 Ιανουαρίου, το Υφυπουργείο θα παρουσιάσει όλα τα σχετικά σχέδια μέσω της σελίδας του στο Facebook.

Στο πλέγμα των όσων παρουσιάστηκαν και αναδείχθηκαν από τους δύο πρώτους ομιλητές προσέθεσαν και η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Βασιλείου και ο Δρ Σπανέας. Η κ. Βασιλείου τόνισε την σημαντικότητα της προώθησης βιώσιμων, φιλικών προς το περιβάλλον, προσεγγίσεων και επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Επιπρόσθετα, ο Δρ Σπανέας ανέλυσε τις προσεγγίσεις και επιδιώξεις της στρατηγικής για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη συμβολή που μπορούν να έχουν στην αντιμετώπιση και περιορισμό κοινωνικών προβλημάτων προς όφελος των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα. 

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών καθώς και η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξαν την σημαντική προσφορά που μπορούν να έχουν οι εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας και η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στις ορεινές περιοχές, όσο και στον τουρισμό γενικά. Μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκε επίσης η ευρύτερη κυβερνητική συνεργασία μεταξύ φορέων και υπουργείων και η πλειάδα σχεδίων και επιχορηγήσεων που προωθούνται το τελευταίο διάστημα.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου YOUTHShare που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου για τη Νεανική Απασχόληση των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


336