Επιχορηγημένο σεμινάριο: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στην εξ αποστάσεως και μικτή μάθηση


Το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο CARDET ανακοινώνει την προσφορά ενός εξειδικευμένου σεμιναρίου για την ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στον σχεδιασμό και στην αποτελεσματική παράδοση εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης. Το πρόγραμμα, υπό τον τίτλο  “Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως και μικτή μάθηση”, θα διεξαχθεί διαδικτυακά, το τριήμερο 24 με 26 Μαΐου, 9:00-13:30, και επιχορηγείται από την ΑνΑΔ. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες για τους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντας τους να εκμεταλλευτούν ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες πρακτικές για την ενίσχυση της διαδραστικότητας και της αποτελεσματικότητας των μαθημάτων τους. Παράλληλα όμως, ενέχει σημαντικές προκλήσεις και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες από πλευράς των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναπροσαρμόσουν και να μεταφέρουν τα μαθήματα τους στο ψηφιακό περιβάλλον και να εκμεταλλευτούν δοκιμασμένες και αποτελεσματικές μεθόδους και προσεγγίσεις.

Το σεμινάριο προσφέρει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη των δεδομένων, προκλήσεων και των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κυρίως όμως θα τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με πρακτικές και εργαλεία που θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία που προσφέρουν στους εκπαιδευομένους τους μέσω της εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να υιοθετούν μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διαδικτυακή τάξη. Επιπρόσθετα θα μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης TEAMS, να δημιουργούν δικά τους ψηφιακά διδακτικά σενάρια, καθώς και να αξιοποιούν καινοτόμες και διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/ριες όλων των γνωστικών αντικειμένων:

  • Σχολικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην εξ αποστάσεως και μικτού τύπου διδασκαλία ενισχύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ και τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού στον σύνδεσμο εδώ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


523