Συνέδριο για την προώθηση του συστήματος θετικής συμπεριφοράς στα σχολεία


Το ερευνητικό κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον συμβουλευτικό οργανισμό INNOVADE, διοργανώνει, στις 4 Ιουνίου, 9:00-13:30, συνέδριο για το Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (PBS) στα σχολεία. Το συνέδριο, υπό τον τίτλο “Εφαρμογή του σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς: Οπτικές και πρακτικές σε Φινλανδία, Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία” θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αίθουσα UNESCO). Στο συνέδριο θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου.

Πρωταρχική επιδίωξη του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία και τα οφέλη της δημιουργίας ενιαίων σχολικών συστημάτων για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και την προώθηση θετικής συμπεριφοράς των παιδιών εντός και εκτός των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών του θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, εμπειρίες και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί μέσα από την εφαρμογή των εν λόγω προσεγγίσεων σε 90 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Κύπρο, Ελλάδα, Φινλανδία και Ρουμανία. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν πολιτικές, μέθοδοι και προσεγγίσεις για την καλύτερη στήριξη των εκπαιδευτικών και για την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας.

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική ατζέντα του συνεδρίου εδώ: https://tinyurl.com/39y6f8bm

Δήλωση συμμετοχής: https://tinyurl.com/2p86awx4

* Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο.

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργώντας Ενιαία, Θετικά και Συμπεριληπτικά Σχολικά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς – SWPBS», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο βασίζεται στο Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (PBS), μια επιστημονική συστημική προσέγγιση που παρέχει το οργανωτικό πλαίσιο σε μια σχολική μονάδα και το προσωπικό της, ώστε να μπορεί να ενεργεί προληπτικά με την υποστήριξη εξωτερικών εκπαιδευτών/τριών- coaches. Το SWPBS ακολουθεί μια προσέγγιση αλλαγής συστήματος και παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς επιστημονικά τεκμηριωμένες διδακτικές πρακτικές και δεξιότητες διαχείρισης τάξης για τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και της μαθησιακής επίδοσης των παιδιών, του σχολικού κλίματος, των θετικών σχέσεων και την ενίσχυση της εργασιακής τους ικανοποίησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


600