Βιολογική Εταιρία: Ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη υποβάθμιση της Βιολογίας με την πρόταση του ΥΠΠΑΝ


«Καλούμε την ΟΕΛΜΕΚ να μην αποδεχθεί το εν λόγω νομοσχέδιο και να αγωνιστεί για τη μη εφαρμογή του νομοσχεδίου»

Με ανακοίνωσή της, η Βιολογική Εταιρία Κύπρου αναφέρει:

«Ενημερωθήκαμε με έκπληξη για την πρόσφατη πρόταση του ΥΠΑΝ για αφαίρεση της Βιολογίας από τα εξεταζόμενα μαθήματα του Γυμνασίου και του Λυκείου (πλην της Γ΄ Λυκείου). Ως Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ), θεωρούμε την πρόταση αυτή εντελώς απαράδεκτη και αναχρονιστική. Είναι, τουλάχιστον, παράδοξο να ζούμε στον αιώνα της Βιολογίας με τη ραγδαία ανάπτυξη των βιολογικών επιστημών και η απόκριση του ΥΠΑΝ σε αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη να είναι η αφαίρεση της Βιολογίας και των άλλων Φυσικών Επιστημών από τα εξεταζόμενα μαθήματα αφήνοντας μόνο ως εξεταζόμενα μαθήματα τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

Πρόκειται για μία πρόταση η οποία στερείται κάθε επιστημονικής, παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής τεκμηρίωσης. Διερωτόμαστε, ως επιστημονική εταιρεία, σε ποιες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές ή επιστημονικές αρχές έχει τεκμηριωθεί και έχει στηριχθεί μια τέτοια απόφαση από το ΥΠΑΝ. Η πρόταση, η οποία έχει μετατραπεί και σε νομοσχέδιο, είναι εντελώς απαράδεχτη.

Ως Βιολογική Εταιρεία Κύπρου, αλλά και ως κοινωνία, οραματιζόμαστε ένα σχολείο το οποίο να είναι σύγχρονο, να δίνει την πρέπουσα σημασία και έμφαση στη Βιολογία και στις άλλες Φυσικές Επιστήμες, ώστε να εφοδιάζει τους μαθητές του με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που θα τους καθιστούν ικανούς να συμμετέχουν ενεργά και καταλυτικά στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Η Βιολογία και οι άλλες Φυσικές Επιστήμες χρειάζονται ενίσχυση στο σύγχρονο σχολείο και όχι υποβάθμιση (όπως προνοεί το εν λόγω νομοσχέδιο) ούτως ώστε να μπορούμε ως Κύπρος να ανταποκριθούμε σε Διεθνείς Διαγωνισμούς όπως το PISA το οποίο αξιολογεί όχι μόνο Μαθηματικά και Ελληνικά αλλά και Φυσικές Επιστήμες. Ζητήσαμε με δημόσια και ανοιχτή ανακοίνωσή μας προ διετίας συνάντηση με τον Έντιμο Υπουργό Παιδείας για να καταθέσουμε τις προτάσεις και εισηγήσεις μας για τη Βιολογία. Ωστόσο, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι μια τέτοια συνάντηση δεν έχει πραγματοποιηθεί χωρίς δική μας ευθύνη. Συνεπώς, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα επικοινωνίας και επιλογή από τη δημοσιοποίηση των θέσεων της ΒΕΚ, ειδικά μετά από το απαράδεκτο νομοσχέδιο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Θεωρούμε ότι η διαβούλευση, η επικοινωνία, με τις επιστημονικές εταιρείες όπως η ΒΕΚ, ο διάλογος και η επιχειρηματολογία μόνο καλό έχουν να προσφέρουν στην παιδεία μας και στο δημόσιο σχολείο.

Καλούμε το ΥΠΑΝ να προβεί άμεσα σε διορθωτικές και ενισχυτικές κινήσεις:

1. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου που καταργεί τη Βιολογία από εξεταζόμενο μάθημα σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

2. Άμεση έναρξη διαλόγου και διαβούλευσης με τους εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και εταιρείες.

3. Ενίσχυση της Βιολογίας με άμεση εργαστηριοποίηση με έναρξη από την Α΄ Γυμνασίου και σταδιακά μέχρι και τη Γ΄ Λυκείου. Μεγάλος αριθμός ερευνών τεκμηριώνουν τη σημασία της εργαστηριοποίησης για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. Μπορείτε να ανατρέξετε στις εργασίες: Abrahams & Millar, 2008; Dillon, 2008; Lederman et al., 2014 και σε πλήθος άλλων.

4. Υπάρχει ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη Βιολογία και στις άλλες Φυσικές Επιστήμες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου. Υπάρχουν έρευνες που συσχετίζουν την ανάπτυξη, οικονομική ευρωστία και καινοτομία μιας χώρας με τις Φυσικές Επιστήμες όπως τη Βιολογία και με τον αριθμό των αποφοίτων στις Φυσικές Επιστήμες.

5. Άμεση λειτουργία Γυμνασίων και Λυκείων STEM σε όλες τις επαρχίες και στην ύπαιθρο κατά το πρότυπο των Αθλητικών και Μουσικών Σχολείων.

6. Η Βιολογία στην Α΄ Λυκείου θα πρέπει να είναι δίωρο, ιδιαίτερα για την ΟΜΠ των Θετικών Επιστημών.

7. Δημιουργία σύγχρονων Κέντρων Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών τουλάχιστον ένα σε κάθε επαρχία και συνολικά λειτουργία στην Κύπρο ενός Δικτύου Κέντρων Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών για παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, που δεν μπορούν να παρέχονται σε κάθε σχολείο.

8. Ουσιαστική έμφαση στον επιστημονικό (και βιολογικό) εγγραμματισμό των μαθητών μας, μια επείγουσα ανάγκη που έχει διαφανεί και από την τρέχουσα πανδημία που βιώνουμε.

9. Ενίσχυση της Βιολογίας στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και η καθιέρωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων με ενσωματωμένους βιολογικούς κλάδους π.χ. τεχνικοί βιοϊατρικών κλινικών εργαστηρίων, τεχνικοί διαχείρισης περιβάλλοντος, τεχνικοί φαρμακευτικών εταιρειών.

10. Δημιουργία σύγχρονων ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ειδικών αιθουσών διδασκαλίας Βιολογίας, αλλά και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, κατά το πρότυπο των Future Classroom Labs (FCL). Οι Αίθουσες διδασκαλίας μας είναι πολύ πίσω από αυτό. Δείτε την πιο κάτω εικόνα από ειδικές αίθουσες στην Ευρώπη. 

Είναι πολλά που θα πρέπει να γίνουν με όραμα και κατάλληλη στόχευση. Αντί αυτού διαπιστώνουμε την πρόθεση για υποβάθμιση της Βιολογίας και των άλλων Φυσικών Επιστημών, μέσω του νέου νομοσχεδίου, από το ΥΠΑΝ.

Καλούμε την ΟΕΛΜΕΚ να μην αποδεχθεί το εν λόγω νομοσχέδιο και να αγωνιστεί για τη μη εφαρμογή του. Καλούμε επίσης, την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να αντιδράσει άμεσα και καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1074