Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΥΠΑΝ και Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού


Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) υπέγραψε στις 2/8/22 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού κ. Πρόδρομου Προδρόμου και του Προέδρου του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου, στο Υπουργείο Παιδείας ,Αθλητισμού και Νεολαίας.  

Επειδή τόσο το ΥΠΑΝ όσο και το ΠΣΣΕ επιδιώκουν την ανάπτυξη της συμμετοχικότητας και της εθελοντικής προσφοράς στα παιδιά και τη νεολαία του τόπου μας, στοχεύοντας στη δημιουργία ελεύθερα σκεπτόμενων και ολόπλευρα αναπτυγμένων πολιτών και επειδή η αναβάθμιση και συστηματοποίηση της συνεργασίας τους θα συνεισφέρει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση το Μνημόνιο Συνεργασίας καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας και ένα πρόγραμμα κοινών δραστηριοτήτων σε τομείς ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ευχαρίστησε τον Υπουργό και ανέφερε ότι το Μνημόνιο αποτελεί το επιστέγασμα της μακράς και αγαστής συνεργασίας των δύο πλευρών, αλλά και σηματοδοτεί την αρχή για ανάπτυξη νέων δράσεων προς όφελος των παιδιών και της νεολαίας στον τομέα του εθελοντισμού.  

Ο κ. Υπουργός με τη σειρά του αφού ευχαρίστησε το ΠΣΣΕ και τον Πρόεδρό του για τη συνεργασία τόνισε πως το μνημόνιο που υπογράφτηκε σήμερα είναι απότοκο της προσπάθειάς του ΥΠΑΝ όχι μόνο για συνέχιση αυτής της συνεργασίας αλλά και συστηματοποίησης και ουσιαστικής αναβάθμισής της.

Υπογράμμισε πως η συνεργασία  με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού υπήρξε πολύχρονη, πολυσχιδής, πολυεπίπεδη και άκρως παραγωγική. Ποικίλες δράσεις, εκστρατείες, διαγωνισμοί και άλλες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έχουν κινητοποιήσει κυριολεκτικά χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες στον εθελοντισμό. 

Σημειώνεται πως σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας και η ενθάρρυνση ενός προγράμματος κοινών δραστηριοτήτων σε τομείς ενδιαφέροντος, ως ακολούθως:

α. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, μέσω της οργάνωσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, της προώθησης των αρχών του εθελοντισμού, της διάθεσης ενημερωτικού υλικού και της συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες.

β. Υποστήριξη δραστηριοτήτων/δράσεων προαγωγής του εθελοντισμού, όπως το Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός, διαγωνισμός έκθεσης ιδεών, παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον εθελοντισμό, κοινωνικοί και εθελοντικοί όμιλοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, Εβδομάδα εθελοντισμού και ανάδειξη/επιβράβευση σχετικών καλών πρακτικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

γ. Συνεργασία σε γενικούς/ειδικούς τομείς ενδιαφερόντων, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης, της διεξαγωγής ερευνών, της εκπόνησης μελετών, της ετοιμασίας εκδόσεων, της αξιοποίησης/προώθησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, της χαρτογράφησης της εθελοντικής προσφοράς στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, της διαδικασίας αναγνώρισης/επικύρωσης της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης και της προώθησης της συμβολής του εθελοντισμού στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

δ. Οποιαδήποτε άλλη μορφή συνεργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


944