21ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΟΚ: Σχολική Πραγματικότητα: Προκλήσεις και Δυνατότητες


Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας- Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διοργανώνει το 21ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο Σχολική Πραγματικότητα: Προκλήσεις και Δυνατότητες.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και έχει ως βασικότερό του στόχο να αναδείξει τη ρεαλιστική εικόνα της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και να εντοπίσει παράγοντες που συνέβαλαν και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτής της πραγματικότητας.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να προσελκύσει εισηγήσεις που θα εστιάσουν σε καινοτόμες ερευνητικές εργασίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που προσανατολίζονται προς έναν πιο ενεργό ρόλο της μαθήτριας και του μαθητή, οι οποίες/οι αναλαμβάνουν δράση αλλά και δημιουργούν καινούριες εκπαιδευτικές δυνατότητες μαζί με εκπαιδευτικούς, γονείς, εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκουν. Πέραν αυτού, το Συνέδριο επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά σε έναν γόνιμο εκπαιδευτικό διάλογο, προγραμματίζοντας συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αλλά και συμπόσια που θα συνεξετάσουν βασικούς εκπαιδευτικούς προβληματισμούς υπό τη θέαση πολλαπλών θεωρητικών και μεθοδολογικών οπτικών και προσεγγίσεων.

Οι κυριότερες θεματικές, γύρω από τις οποίες θα εστιάσει το Συνέδριο, είναι η διδακτική γνωστικών αντικειμένων, η εκπαιδευτική τεχνολογία, η αξιολόγηση και εκπαίδευση, το περιβάλλον και η αειφορία, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η ειδική εκπαίδευση και η εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ερευνήτριες και ερευνητές που ασχολούνται με θέματα που άπτονται της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και σχολικούς συμβούλους.

Βασικοί/ές ομιλητές/ομιλήτριες σε κεντρικές εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Μαρία Μητσιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Καθηγητής Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με προφορικές παρουσιάσεις/εργαστήρια/poster στη βάση των πιο κάτω θεματικών:

• Θ.Ε.1: Διδακτική γνωστικών αντικειμένων

• Θ.Ε.2: Εκπαιδευτική τεχνολογία

• Θ.Ε.3: Αξιολόγηση και εκπαίδευση

• Θ.Ε.4: Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη

• Θ.Ε.5: Διαπολιτισμική εκπαίδευση

• Θ.Ε.6: Ειδική εκπαίδευση

• Θ.Ε.7: Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση

Όσες και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με προφορική παρουσίαση, εργαστήριο ή poster στο Συνέδριο, μπορούν να υποβάλουν περίληψη της πρότασής τους μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2022, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στον ιστοχώρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου (http://www.eokcy.org). Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Οι περιλήψεις/εισηγήσεις για τις προφορικές παρουσιάσεις, εργαστήρια ή poster θα αξιολογηθούν από τον Όμιλο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους θα αποσταλούν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2022. Όσες και όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εργασία τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει, μετά την έγκριση της περίληψης/εισήγησης, να υποβάλουν το πλήρες κείμενο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2022. Το πλήρες κείμενο στη συνέχεια θα περάσει από διαδικασία επαναξιολόγησης μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπερίληψη των εργασιών στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα, στον ιστοχώρο του Συνεδρίου: http://www.eokcy.org και https://www.facebook.com/eokcy/. Σημειώνεται ότι στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα συμπεριληφθούν μόνο εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

H συμμετοχή στο Συνέδριο για τα μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου θα είναι δωρεάν. Για τα μη μέλη η εγγραφή θα είναι 10 ευρώ. Πληροφορίες για εγγραφή με σκοπό την παρακολούθηση του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα, στον ιστοχώρο του Συνεδρίου: http://www.eokcy.org.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


922