Προωθώντας την εκπαίδευση για την πράσινη επιχειρηματικότητα


Η πράσινη επιχειρηματικότητα, δηλαδή η επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει στο επίκεντρό της την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ποιότητάς του, λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Η εκπαίδευση και σωστή κατάρτιση πάνω στο ζήτημα αποτελεί το κλειδί για την ενίσχυση των μοντέλων πράσινης επιχειρηματικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας ευρύτερα.

Το μοντέλο πράσινης επιχειρηματικότητας SOMRA (GEM) είναι ένα εγχειρίδιο, που αποτελείται από επιτυχημένες στρατηγικές και οδηγίες για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας μιας ‘πράσινης επιχείρησης΄ ή και ιδρυτής ή μέλος μιας ‘πράσινης’ ΜΚΟ. Το Μοντέλο Πράσινης Επιχειρηματικότητας απευθύνεται κυρίως σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, αν και είναι επίσης ένας πολύτιμος πόρος για όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με την πράσινη επιχειρηματικότητα των ΜΚΟ ή να υποστηρίξει τη συνεργασία εντός των κοινοτήτων μεταναστών. To Μοντέλο Πράσινης Επιχειρηματικότητας είναι διαθέσιμο εδώ

Το έργο SOMRA, προσφέρει στο κοινό και την δωρεάν κατάρτιση Green Entrepreneurship Training, η οποία στοχεύει στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα τρέχοντα και τοπικά/ περιφερειακά περιβαλλοντικά ζητήματα μπορούν να εντοπιστούν και να επιλυθούν με καινοτόμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Προωθεί επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή πράσινη επιχειρηματικότητα εντός των ΜΚΟ. Η εκπαίδευση φιλοδοξεί να προωθήσει τις σχετικές ικανότητες των ατόμων, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχολησιμότητάς τους καθώς αποκτούν τοπικές εμπειρίες που μπορούν να μεταφερθούν και να επικυρωθούν με ευρύ τρόπο.  Πρόκειται για μια κατάρτιση μεικτής μάθησης, η οποία συνδυάζει δια ζώσης μαθήματα και διαδικτυακές δραστηριότητες αυτόνομης μάθησης. Η κατάρτιση περιλαμβάνει

  • Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές σχετικά με τον τρόπο παροχής της κατάρτισης και την καθοδήγηση των φάσεων αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (π.χ. εκπαιδευτές ενηλίκων, εργαζόμενοι υποστήριξης μεταναστών).
  • Πρόγραμμα σπουδών μεικτής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ECVET, σχεδίων δια ζώσης μαθημάτων και οδηγιών και περιγραφών δραστηριοτήτων για αυτοκατευθυνόμενη διαδικτυακή μάθηση.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω του πιο κάτω συνδέσμου: https://somra.eu/en/learn/

Σχετικά με το έργο SOMRA

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα SOMRA – Υποστηρίζοντας ουσιαστικά Επαγγέλματα για Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο χαμηλής ειδίκευσης, χρησιμοποιώντας το Πράσινο Μοντέλο Επιχειρηματικότητας είναι ένα Erasmus+  έργο που προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση για την αντιμετώπιση δυο μεγάλων προκλήσεων του 21ου αιώνα, της κλιματικής αλλαγής και της προσφυγικής κρίσης, μέσω της εμπλοκής προσφύγων, αιτoύντων άσυλο και μεταναστών σε ουσιαστικά επαγγέλματα που τους μετατρέπουν σε περιβαλλοντικά πρότυπα με βιώσιμο αντίκτυπο στη νέα και προηγούμενη πατρίδα τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


478