Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διαδραστικό εργαστήριο Minecraft Education Edition από την Microsoft και το CARDET


Το εργαστήριο εστίασε στην αξιοποίηση της εφαρμογής στην τάξη, μετατρέποντάς την σε ένα διαδραστικό κόσμο μάθησης

Το εκπαιδευτικό κέντρο CARDET, διοργάνωσε με επιτυχία ένα διαδραστικό εργαστήριο για την αξιοποίηση της εφαρμογής Minecraft Education Edition στην τάξη. Το εργαστήριο, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ρόλου του Κέντρου ως Global Training Partner της Microsoft, παρακολούθησαν πέραν των 20 εκπαιδευτικών οι οποίοι έτυχαν πρακτικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το Minecraft για να προσφέρουν διαδραστική και ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία στους μαθητές τους.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν ενδελεχώς για τον τρόπο λειτουργίας του Minecraft, να αντιληφθούν τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει καθώς και να τύχουν καθοδήγησης για το πώς μπορούν να το εντάξουν στο πλαίσιο του μαθήματος τους. Επιπρόσθετα, με την υποστήριξη των εκπαιδευτών του CARDET, οι εκπαιδευτικοί κάλυψαν τα 2 από τα βασικά επίπεδα γνώσης του εργαλείου (για Αρχάριους και το Βασικό επίπεδο) και έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης – ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στο Minecraft.

Το Minecraft, το δημοφιλέστερο παιχνίδι στον κόσμο, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν και να προσφέρουν διαδραστικά μαθήματα μέσω των οποίων οι μαθητές τους μπορούν να εξερευνήσουν θέματα και πληροφορίες με ένα διαδραστικό και συμμετοχικό τρόπο.  Αποτελεί ένα εργαλείο μάθησης με ανεξάντλητες δυνατότητες το οποίο μπορεί να ενταχθεί στις δραστηριότητες της τάξη τους για την παρουσίαση, διερεύνηση και εμβάθυνση σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων - από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη λογοτεχνία και τις εξελίξεις στην κοινότητα τους.

Από το 2016, όταν και κυκλοφόρησε σε Beta μορφή, το Minecraft Education Edition έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαιρετικά αποτελέσματα, από εκπαιδευτικούς και σχολεία σε όλο τον κόσμο για να ενισχύσουν το ενδιαφέρον και την κριτική σκέψη των μαθητών του. Μέσω του ψηφιακού κόσμου του Minecraft Education Edition, το οποίο προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες με το παιχνίδι αλλά και αυξημένη ασφάλεια για τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να ξεκινήσουν συζητήσεις και να υλοποιήσουν δραστηριότητες για την κάλυψη των μαθησιακών τους στόχων με ένα διαδραστικό και συμμετοχικό τρόπο. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το Minecraft Education Edition συνεργάζεται με το Nobel Peace Center για να εμπνεύσει τους νέους για την προώθηση αλλαγών στην κοινότητα τους και για να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ειρηνικού και δίκαιου κόσμου.

Η διοργάνωση του εργαστηρίου στο Minecraft εντάσσεται στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας του CARDET με την Microsoft και της στόχευσης του για την προσφορά ολιστικής στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος. Το Κέντρο, κατά τα 18 χρόνια δραστηριοποίησης του, είναι ταγμένο στην προώθηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και γενικότερα στοχευμένων και καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση για την ενίσχυση της ποιότητας της ζωής. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


431