Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κοριτσιών στις Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά


Μία από τις τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019-2024) είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής και δυναμικής οικονομικής βάσης. Αυτό συνεπάγεται με επένδυση σε δεξιότητες και εκπαίδευση και υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Ενώ ο τομέας των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, το ποσοστό των γυναικών στον τομέα αυτό εξακολουθεί να είναι χαμηλό.  Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, η υποεκπροσώπηση των γυναικών επαγγελματιών στον τομέα STEM αποτελεί σημαντική ανησυχία που απαιτεί περισσότερες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα πολιτιστικά και κοινωνικά πρότυπα φαίνεται να επηρεάζουν τις αντιλήψεις τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών σχετικά με τις ικανότητές τους, το ρόλο τους στην κοινωνία και την μελλοντική επαγγελματική πορεία τους. Το κοινωνικό περιβάλλον είναι επίσης καταλυτικός παράγοντας για την πρώιμη διαμόρφωση των έμφυλων ρόλων τους.

Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης, μια ομάδα πανεπιστημίων, οργανισμών και φορέων χάραξης πολιτικής ενώθηκαν για να ενδυναμώσουν τις σχολικές κοινότητες και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους, προετοιμάζοντάς τους για την ψηφιακή εποχή: Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ - Κροατία, CARDET - Κύπρος, Ελλάδα - Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής - Ελλάδα, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης - Ισπανία και The Rural Hub - Ιρλανδία.

Το έργο RoboGirls επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να οργανώνουν και να εφαρμόζουν διεπιστημονικές δραστηριότητες STEAM με τη χρήση ρομποτικής και προγραμματισμού, ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και να ενθαρρυνθούν περισσότερα κορίτσια να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ψηφιακή εποχή. 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, η κοινοπραξία ανέπτυξε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, που περιλαμβάνει τεκμηριωμένη έρευνα για την εκπαίδευση STEAM, συμπεριληπτικές πρακτικές, καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες, συστάσεις πολιτικής και πλούσιο παιδαγωγικό υλικό για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, ένας διαδραστικός προσομοιωτής σταδιοδρομίας είναι πλήρως προσβάσιμος στον ιστότοπο του έργου (https://robogirls.eu/el/career), επιτρέποντας στους/στις νέους/νέες μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με επαγγέλματα STEM και να προβληματιστούν σχετικά με τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους.

Σε όλες τις χώρες-εταίρους, 1300 μαθητές και 60 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις δραστηριότητες και χρησιμοποίησαν το υλικό του έργου RoboGirls (*τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια συμμετείχαν εξίσου σε όλες τις δράσεις).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


378