Εργαλειοθήκη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη σχολική ηγεσία


Το έργο DigiLEAD είναι το πρώτο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ έργο, που επικεντρώνεται στην υποστήριξη των διευθυντών και γενικά της σχολικής ηγεσίας, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ψηφιακές στρατηγικές στα σχολεία τους με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19. Ταυτόχρονα, το έργο υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει το έργο συμπεριλαμβάνονται και πρακτικά εργαλεία που ο κάθε διευθυντής και η ομάδα του μπορούν να αξιοποιήσουν δωρεάν. Ένα από αυτά είναι και η εργαλειοθήκη στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία. Καλύπτει τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

  • Δημιουργία σχολικού οράματος και στόχων
  • Διεξαγωγή ανάλυσης SWOT για το σχολείο
  • Ευθυγράμμιση με το αναλυτικό πρόγραμμα
  • Αξιολόγηση
  • Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης
  • Ανάγκες υποδομής και προσαρμογές
  • Χρονοδιαγράμματα, προγραμματισμός και συνεχής παρακολούθηση
  • Συνεχής αξιολόγηση και υποστήριξη
  • Υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων
  • Απόρρητο, υγεία και ευημερία εκπαιδευτικών και μαθητών

Η εργαλειοθήκη είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου στα ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά, πορτογαλικά και ολλανδικά.

Επιπρόσθετα, η ομάδα του έργου εργάζεται επί του παρόντος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιμόρφωση των διευθυντών σχολείων σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσφερθεί δωρεάν στους ενδιαφερομένους στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2023.

Για περισσότερα νέα, ακολουθήστε τις σελίδες μας στο Facebook και το Instagram.  Εάν ενδιαφέρεστε για το έργο και θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε με το CARDET στο [email protected]  ή με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


410