Έρευνα για υποστήριξη της επέκτασης και στρατηγικής ανάπτυξης της Προδημοτικής και φροντίδας στην Κύπρο


Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τη UNICEF, στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη της επέκτασης και στρατηγικής ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο» διεξάγουν έρευνα για την καταγραφή αναγκών στον τομέα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (ΠΕΦ) στην Κύπρο. Στόχος της έρευνας είναι η χαρτογράφηση της ζήτησης υπηρεσιών ΠΕΦ λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και εν συνεχεία η διαμόρφωση προτάσεων με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών  του τομέα.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες παιδιών ηλικίας 0 έως 6 ετών και επιδιώκει να καταγράψει τις ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών ΠΕΦ στην Κύπρο καθώς και τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής παροχέα ΠΕΦ για τα παιδιά. Δια μέσω της συμμετοχής τους στην έρευνα, οι γονείς/κηδεμόνες θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην ανάπτυξη στοχευμένων μέτρων και προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έρευνα διαρκεί περίπου 10 λεπτά και είναι διαθέσιμη (στα ελληνικά και τα αγγλικά) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/ECECparents

Το Έργο «Υποστήριξη της επέκτασης και στρατηγικής ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο» αποτελεί δράση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας 2021 - 2026, δια μέσω του οποίου συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται από το διεθνές και ερευνητικό κέντρο CARDET. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την ερευνητική ομάδα στο 22002105 ή με email στο info@cardet.org.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


966