Συνάντηση Διευθυντών Σχολείων από την Ευρώπη για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Στρατηγικών


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση αφορά κυρίως αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε τους μαθητές μας. Αυτό μπορεί να καλύπτει οτιδήποτε, από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην τάξη μέχρι την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης και παρακολούθησης της προόδου των μαθητών. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να αποσκοπούν στην ευημερία των μαθητών και εκπαιδευτικών, και στη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας.

Αν και η ευθύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχολικού συστήματος δεν υπόκειται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς και διευθυντές κάθε σχολικής μονάδας, είναι σημαντικό να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία ανταλλαγής ιδεών, και στην συνεχή επιμόρφωση για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε αυτή την προσπάθεια επιθυμεί να συνεισφέρει και το ερευνητικό κέντρο CARDET μέσα από τη συνεργασία του με διάφορους φορείς της εκπαίδευσης, κυρίως με εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή». Μια τέτοια προσπάθεια, αποτελεί και το Ευρωπαϊκό έργο DigiLEAD, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων της σχολικής διοίκησης, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητές τους.

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου, διευθυντές σχολείων από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ολλανδία συναντήθηκαν στην Αθήνα για ένα τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής για τα σχολεία τους, με την υποστήριξη της ομάδας του έργου. Μέλη της σχολικής ηγεσίας σχολείων συζήτησαν και αντάλλαξαν ιδέες γύρω από τη ψηφιακή ευημερία, το όραμα των σχολικών τους μονάδων, καινοτόμες στρατηγικές για την ψηφιακή διδασκαλία, τη μάθηση και αξιολόγηση. Από την Κύπρο συμμετείχαν μέλη της σχολικής διοίκησης του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, του Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας Γ’ - Στυλιανού Λένα και του Δημοτικού Σχολείου Μουτταγιάκας.

Η έμπειρη ομάδα του DigiLEAD έχει επίσης προβεί και στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδανική για μέλη σχολικών διοικήσεων που επιθυμούν να βρουν οδηγίες και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας σχετικής στρατηγικής στις δικές τους σχολικές μονάδες. Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη δωρεάν εδώ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


748