Βιολογική Εταιρία: Υποβάθμιση της Βιολογίας στην Α΄ Γυμνασίου από την Πρόταση Αξιολόγησης του μαθητή του ΥΠΑΝ


*Δεν εξυπηρετείται η ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

*Καλούμε την Υπουργό να αναδιαμορφώσει την Πρόταση του ΥΠΑΝ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου, με ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Έχουμε δει την πρόταση για την αξιολόγηση του μαθητή στη Μέση Εκπαίδευση που έχει παρουσιάσει το ΥΠΑΝ. Παρόλο που σε γενικές γραμμές υπάρχουν και θετικά στοιχεία η εν λόγω Πρόταση του ΥΠΑΝ υποβαθμίζει ουσιαστικά τη Βιολογία Α΄ Γυμνασίου. Το μάθημα της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου, με το πρόσχημα της ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, αφαιρείται από εξεταζόμενο μάθημα, κάτι που θεωρείται ουσιαστική υποβάθμιση. Η μετατροπή ενός μαθήματος από εξεταζόμενο σε μη εξεταζόμενο είναι κατά την άποψη μας ουσιαστική υποβάθμιση του μαθήματος και οπισθοδρόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Με την αφαίρεση της ενδιάμεσης εξέτασης όπως προνοείται από την ίδια την πρόταση του ΥΠΑΝ, δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων. Θα υπάρχει μόνο μια τελική εξέταση μέσα στον Μάιο και συνεπώς η Βιολογία Α΄ Γυμνασίου πρέπει να παραμείνει ως εξεταζόμενο μάθημα.

Με την αφαίρεση της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου από εξεταζόμενο μάθημα, δεν εξυπηρετείται η ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Τουναντίον, οι μαθητές θα συνεχίζουν λανθασμένα να θεωρούν ότι κύρια μαθήματά τους είναι τα Ελληνικά και τα Μαθηματικά, κάτι που δεν ισχύει στη Μέση Εκπαίδευση. Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο θα εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα εάν τα εξεταζόμενα μαθήματα στην Α΄ Γυμνασίου είναι τρία (3) δηλαδή Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία (Φυσική Επιστήμη), καθότι στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου θα εξεταστούν και τις τρεις (3) Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία, Φυσική και Χημεία). Πότε θα προετοιμαστούν καλύτερα τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου να αντιληφθούν τις Φυσικές Επιστήμες όταν δεν θα εξετάζονται στην Α΄ Γυμνασίου μόνο ένα (1) μάθημα από αυτές, τη Βιολογία; Έτσι, σταδιακά θα προσαρμοστούν στη φιλοσοφία της Μέσης Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, τα παιδιά της Β΄ Γυμνασίου (κατά το πλείστων) θα παρακαθίσουν στη Διεθνή Εξέταση PISA, η οποία και εξετάζει τρεις γνωστικές περιοχές: Κατανόηση Κειμένου (Ελληνικά), Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες. Τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου, εάν έχουν ως εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία, θα μπορέσουν να αντιληφθούν καλύτερα το μάθημα, πώς αυτό εξετάζεται και θα έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και δεξιότητες για τη Διεθνή Εξέταση PISA. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί η Διεθνής εξέταση PISA έχει περιλάβει στις εξετάσεις της, τις Φυσικές Επιστήμες. Αντιλαμβανόμενοι αυτούς τους λόγους από την Α΄ Γυμνασίου θα πρέπει να παραμείνει η Βιολογία ως εξεταζόμενο μάθημα στην Α΄ Γυμνασίου και κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι τρία (3) τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ Γυμνασίου, αυτά της PISA, δηλαδή Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία. Ας θυμηθούμε ότι οι επιδόσεις μας στις Φυσικές Επιστήμες, στη Διεθνή Εξέταση PISA είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η επίδοση της Κύπρου στις Φυσικές Επιστήμες χρειάζεται ενίσχυση και όχι υποβάθμιση.

Με βάση την πιο πάνω συλλογιστική, αλλά και άλλα πολλά επιχειρήματα, καλούμε την έντιμη Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, να αναδιαμορφώσει την πρότασή της ώστε στην Α΄ Γυμνασίου να συνεχίσει να περιλαμβάνεται η Βιολογία ως εξεταζόμενο μάθημα, όπως είναι εδώ και δεκαετίες.

Καλούμε ταυτόχρονα την ΟΕΛΜΕΚ να στηρίξει τη Βιολογία και να μην αποδεχθεί τη μετατροπή της Βιολογίας στην Α΄ Γυμνασίου σε μη εξεταζόμενο μάθημα.

Ζούμε στον αιώνα της Βιολογίας, ζούμε στην 4η βιομηχανική επανάσταση και δυστυχώς στην Κύπρο βιώνουμε την υποβάθμιση της Βιολογίας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2290