Προετοιμάζοντας τα σχολεία για την ψηφιακή εποχή


Διευθυντές/τριες από την Βουλγαρία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ολλανδία παρουσίασαν και συζήτησαν στην Αθήνα καλές πρακτικές, που εφαρμόζονται στα σχολεία τους για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια μοναδική ευρωπαϊκή εκπαίδευση  για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο σχολείο προσέφερε σε διευθυντές/τριες σχολείων το ευρωπαϊκό έργο DigiLEAD. Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ) στην Αθήνα στις 28-30 Μαρτίου 2023. Διευθυντές/τριες από την Βουλγαρία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ολλανδία παρουσίασαν και συζήτησαν καλές πρακτικές, που εφαρμόζονται στα σχολεία τους για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η τριήμερη εκπαίδευση περιελάμβανε σειρά εργαστηρίων δια μέσω των οποίων παρουσιάστηκαν καινοτόμες στρατηγικές και προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της διεύθυνσης και λειτουργίας του σχολείου. Οι είκοσι έξι συμμετέχοντες έλαβαν ενημέρωση και καθοδήγηση στα εξής θέματα: καθορισμός σαφούς σχολικού οράματος, διαμόρφωση και υλοποίηση δομημένων σχεδίων δράσης, καλές πρακτικές και προσεγγίσεις για την ψηφιακή διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, υποδομές και υποστήριξη για το προσωπικό και τους μαθητές. Παράλληλα, η συμμετοχή διευθυντών/διευθυντριών από διαφορετικές χώρες μέλη της Ε.Ε. αποτέλεσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζεται  σε περισσότερα σχολεία στις χώρες - εταίρους του έργου, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στον ιστότοπο του έργου στα αγγλικά, τα βουλγαρικά, τα πορτογαλικά, τα ολλανδικά και τα ελληνικά.

Στο παρόν στάδιο, οι εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, που θα περιλαμβάνει ένα διαδραστικό αυτόνομο μάθημα με θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

Το έργο DigiLEAD, το οποίο υλοποιείται στην Κύπρο από το ερευνητικό κέντρο CARDET και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επικεντρώνεται στην υποστήριξη της σχολικής διοίκησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών στα σχολεία τους, με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας Covid-19. Παράλληλα, υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους εξής οργανισμούς: ITD (Βουλγαρία), CARDET (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), KMOΠ (Ελλάδα), ΠΔΕΑ (Ελλάδα), Δήμος Λουσάδα (Πορτογαλία) και ESHA (Ολλανδία).
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1094