Παγκύπρια Σχολή Γονέων: Ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων καλεί Ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οικήματος της ΟΕΛΜΕΚ, που βρίσκεται στη Λευκωσία (Οδός Κωνσταντίνου Σπυριδάκι 3-5, 2015 Στρόβολος).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

404