Έναρξη εκπαίδ. εκπαιδευτικών Ειδ. Σχολείων και εκπ. ψυχολόγων στο Πρόγρ. «Κράτα με Aσφαλή»


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων, με θέμα την ειδική/ενιαία εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται επιμόρφωση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών με ειδικές ανάγκες, προς εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Ειδικά Σχολεία σε όλες τις επαρχίες και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (2015).

Συγκεκριμένα, η επιμορφωτική δράση στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Keep me Safe», στόχος του οποίου είναι η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για τη διαμόρφωση προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας κατά των νέων με μαθησιακές δυσκολίες (10-25 χρόνων). Το περιεχόμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στη σεξουαλικότητα και εκπαίδευση σε βασικά θέματα προστασίας και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. Η κατάρτιση πραγματοποιείται με βάση το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη: Keep me Safe», το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες του Προγράμματος από εμπειρογνώμονες-εκπαιδευτές στην Ευρώπη και περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων που απευθύνονται σε επαγγελματίες, γονείς και νέους με μαθησιακές δυσκολίες, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. 

Την επιμόρφωση έχουν αναλάβει η κα Μάρω Κακουρή, Κλινική Ψυχολόγος, Βοηθός Διευθύντρια Ειδικής Εκπαίδευσης και ο κ. Δημήτρης Παρπέρης, εκπαιδευτής του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού. Για τον σκοπό αυτό, έχουν δημιουργηθεί τέσσερις ομάδες. Ήδη στις 10 και 17 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εναρκτήριες συναντήσεις για τις ομάδες της Λευκωσίας και την ερχόμενη βδομάδα θα αρχίσουν οι επιμορφώσεις για τις ομάδες των άλλων επαρχιών.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2020, θα γίνει εφαρμογή του Προγράμματος από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς και τον Ιούνιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί μία τελική συνάντηση για σκοπούς ανατροφοδότησης. Επιπρόσθετα, προγραμματίζονται τρεις ενημερωτικές συναντήσεις για τους γονείς.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχωρεί και με άλλες επιμορφωτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς που έχουν στις τάξεις τους μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter289