Ανάρτηση υλικού για τις Επιμορφωτικές Δράσεις για εκπαιδευτικούς

28 Ιαν 2020 - 20:19


Έκθεση για πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Φιλολογικά

28 Ιαν 2020 - 15:10


Επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

25 Ιαν 2020 - 16:58


Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

25 Ιαν 2020 - 16:46


Εκπ. Ημερίδα: Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού και προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας

22 Ιαν 2020 - 13:45


Επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

17 Ιαν 2020 - 09:32


Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Γενικής

10 Ιαν 2020 - 18:43


Επιμόρφωση Σχολικών Συνεργατών

09 Ιαν 2020 - 15:11


Κατάλογος συμμετεχόντων στην Επιμορφωτική Δράση Προγράμματος Teachers4Europe

09 Ιαν 2020 - 12:17


Πρόσκληση στη δημόσια συζήτηση με θέμα «Το Σχολείο του Μέλλοντος»

09 Ιαν 2020 - 11:59

Newsletter