Σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ), 2019 - 2020 

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων 
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(όπου λειτουργούν Προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία)

Θέμα: Επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ), 2019 - 2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα 2019 – 2022, διοργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν στα Προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Μεταβατικές τάξεις, Ολιγόωρα Προγράμματα, Προγράμματα για Ασυνόδευτους Ανήλικους, Πρόγραμμα στο Λύκειο Παλουριώτισσας και στο Λύκειο Λιβαδιών), ως εξής:

1. Παρακολούθηση διαδικτυακών συναντήσεων και ανταλλαγή ιδεών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, μέσω πλατφόρμας Moodle

Ως συνέχεια των επιμορφωτικών συναντήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2019 σε Λευκωσία και Λεμεσό (ταυτάριθμη Εγκύκλιος, ημερ. 18/11/2019), οι επιμορφωτικές δράσεις θα συνεχιστούν διαδικτυακά με συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πλατφόρμα Μoodle. Εντός των επόμενων ημερών, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την είσοδό τους στην εν λόγω πλατφόρμα. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάζουν ιδέες και υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και για άλλα ζητήματα που απασχολούν. Επιπλέον, θα παρακολουθήσουν τέσσερις διαδικτυακές συναντήσεις σε θέματα που έχουν καθοριστεί, μετά από ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν τα Σεμινάρια του Νοεμβρίου, ως ακολούθως:

Ημερομηνία Περίοδοι Θέμα
Παρασκευή, 31/1/2020 5η + 6η περίοδος
11.10 - 12. 40
Σχεδιασμός Μαθήματος διδασκαλίας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Παρασκευή, 28/2/2020 3η + 4η περίοδος
9.20 -10.50
Θέματα Αξιολόγησης Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Πέμπτη, 26/3/2020 5η + 6η περίοδος
10.45 -12.05
Θέματα Γραμματικής στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Τρίτη, 28/4/2020 3η + 4η περίοδος
9.05 - 10.25
Διαφοροποίηση διδασκαλίας και διαχείριση τάξης κατά τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Όπως φαίνεται πιο πάνω, οι διαδικτυακές συναντήσεις θα γίνουν σε εργάσιμο χρόνο και παρακαλείται η διεύθυνση του κάθε σχολείου να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών που θα τις παρακολουθήσουν, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

2. Συμμετοχή σε Βιωματικό Εργαστήριο για την ενδυνάμωση των φιλολόγων που διδάσκουν ΜΜΕΒ σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών/τριών.

Στο ίδιο πλαίσιο, οργανώνονται Βιωματικά Εργαστήρια για την ενδυνάμωση των φιλολόγων που διδάσκουν ΜΜΕΒ σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών/τριών από τη δρα Αλεξάνδρα Βασιλείου, Κοινωνική Ψυχολόγο, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, ως ακολούθως:

Ημερομηνία Ώρα Χώρος διεξαγωγής Βιωματικών Εργαστηρίων Εκπαιδευτικοί
Δευτέρα,
17 Φεβρουαρίου 2020
8.30 – 13.00 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσία, αιθ.Π212-213, Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά Επαρχίας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου
Τρίτη,
18 Φεβρουαρίου 2020
8.30 – 13.00 Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Λεμεσός, ΑΔ4+ΑΔ5 1ος όροφος, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126 Επαρχίας Λεμεσού και Πάφου

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Λειτουργό του Π.Ι. Μαρία Πιτζιολή στο [email protected] και στις Συμβούλους Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Φανή Γεωργή στο [email protected] και Πόπη Θεοφάνους στο [email protected]

Η παρακολούθηση των πιο πάνω επιμορφωτικών συναντήσεων είναι υποχρεωτική για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.