Ανάρτηση υλικού για τις Επιμορφωτικές Δράσεις για εκπαιδευτικούς


 «Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εφαρμογές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.16.06 και ημερ. 10 Ιανουαρίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι το υλικό των παρουσιάσεων της Δρ Σουζάνας Παντελιάδου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΙ (http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el), κάτω από τον Σύνδεσμο Συνέδρια-Ημερίδες. Το υλικό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για τους εκπαιδευτικούς στο καθημερινό τους έργο. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

Υλικό παρουσιάσεων

Υλικό Δημοτικής

Υλικό ΜέσηςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

812