Έκθεση για πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Φιλολογικά


Πιστοποιείται ότι η Έκθεση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πιστοποιείται ότι η Έκθεση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Φιλολογικά (ουσιώδης χρόνος 25.11.2019), έχει αναρτηθεί στην Πινακίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σήμερα 28 Ιανουαρίου 2020 (ουσιώδης χρόνος 25.11.2019), έχει αναρτηθεί στην Πινακίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σήμερα 28 Ιανουαρίου 2020
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter835