Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης 2019 - 2020


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων
Προσχολικής, Ειδικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει ότι, εκτός από τα ήδη προγραμματισμένα σεμινάρια που είχαν ανακοινωθεί μέσω προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2019, την τρέχουσα σχολική χρονιά θα προσφερθούν και άλλα σεμινάρια κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2020, σε διάφορες επαρχίες, στη βάση των διαγνωσμένων αναγκών.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια που επιθυμούν, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy.

Οι πληροφορίες που αφορούν κάθε προαιρετικό σεμινάριο βρίσκονται στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy, στον σύνδεσμο «Δήλωση Παρακολούθησης», στη στήλη «Κωδικός και Τίτλος Σεμιναρίου».

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με νέα θέματα και ως εκ τούτου θα πρέπει να παρακολουθούν το διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια αυτά, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της επαγγελματικής τους μάθησης, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε στο επίπεδο σχολικής μονάδας.

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου – Ευριπίδου)
Διευθύντρια
για Γενικό Διευθυντή

Κοιν: ΔΜΓΕ ΔΜΤΕΕΚ Αν. ΔΔΕ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter509