Μένουμε σπίτι και μαθαίνουμε δημιουργώντας για το Περιβάλλον


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ*

     Το υλικό για γονείς και παιδιά «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας), με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των δικών μας ανθρώπων.

   Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να στηρίξουμε τους γονείς, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η Μονάδα ΕΠΑΑ, προσπάθησε να συγκεντρώσει υλικό από διάφορες πηγές και να το οργανώσει με τρόπο απλό, ώστε ο κάθε γονέας να μπορεί να το αξιοποιήσει στο σπίτι, δημιουργικά και παραγωγικά. Το υλικό απευθύνεται στους γονείς και στα παιδιά των ηλικιών 4-11 χρονών και αφορά α) στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στον κατώτερο κύκλο της Δημοτικής Εκπαίδευσης και β) στη Δημοτική Εκπαίδευση γενικότερα. Δεδομένου ότι είναι ένα εύχρηστο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καθένα μας ποικιλοτρόπως.

   Το υλικό χωρίζεται σε πέντε (πέντε) βασικές κατηγορίες που αφορούν σε: α) απλές κατασκευές με θέμα το περιβάλλον, β) απλά πειράματα σχετικά με το περιβάλλον, γ) ευχάριστες παιδαγωγικές δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δ) διαδραστικά παιχνίδια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ε) ηλεκτρονικά περιβαλλοντικά παραμύθια (e-books). Το υλικό είναι διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και ο κάθε γονέας/οικογένεια, μπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες, με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών του/τους και τις ειδικές συνθήκες της οικίας τους (του χώρου του). Το υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (Μονάδα ΕΠΠΑ) στο σύνδεσμο υλικό για γονείς http://www.moec.gov.cy/dkpe/index.html, όπως πρόκειται να αναρτηθεί και σε άλλες σελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ελεύθερης πρόσβασης με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό που αφορά σε οριζόντια θέματα.

   Τα προτεινόμενα υλικά και μέσα, είναι απλά ενδεικτικά. Μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσετε όποια άλλα υλικά και μέσα εσείς θέλετε ή έχετε στο σπίτι σας. Δημιουργικότητα και φαντασία χρειάζεται όπως επίσης διάθεση και αυτενέργεια!!!

   Η κατάσταση που ο πλανήτης βιώνει συλλογικά και η κάθε χώρα ξεχωριστά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική κρίση και το δικαίωμα του καθενός μας να έχει ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής μπορεί να διασφαλισθεί μόνο αν αντιληφθούμε, εκτιμήσουμε και σεβαστούμε τη ζωή μας σε σχέση με τη ζωή των άλλων και σε συνάρτηση με τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

   Στη βάση της πιο πάνω συλλογιστικής όλοι μας έχουμε ακόμη ένα λόγο παραπάνω να αξιοποιήσουμε τον χρόνο του αυτοπεριορισμού μας εποικοδομητικά, ελπίζοντας ότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να συμβάλουμε στην γενικότερη προσπάθεια για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αντιμετωπίστε την κατάσταση αυτή ως μια ευκαιρία για δημιουργικό αναστοχασμό. Κάποια στιγμή, τα πράγματα θα επανέλθουν στην ομαλότητά τους. Είναι λοιπόν σημαντικό η επιστροφή μας στην κανονικότητα, να συνδυασθεί και με τη δική μας επανεκκίνηση σε σχέση με τον τρόπο ζωής μας, αλλά κυρίως με την αναθεώρηση της στάσης ζωής μας όχι μόνο ως απαίτηση να έχουμε ποιότητα ζωής, αλλά και ως ευθύνης του καθενός μας να διασφαλίζει την ποιότητα ζωής με γνώμονα τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.

   «Η καλή υγεία και ευημερία των πολιτών» ως ο στόχος (3), των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης 2030 της Παγκόσμιας Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών, είναι θέμα κοινωνικής, συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι και η πρόκληση που ο καθένας από εμάς καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί. Μένουμε λοιπόν σπίτι και αξιοποιούμε τον χρόνο μας δημιουργικά, παιδαγωγικά ευχάριστα μαθαίνοντας και δημιουργώντας για το περιβάλλον.

*Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΙ/ΥΠΠΑΝ)

Πρόεδρος της Επιτροπής για την ΕΑΑ, UNECE

 

 

 Comments (0)

Add a new comment:Newsletter

923