Επιμόρφωση – ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020


Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΑΝ), ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των καιρών και ιδιαίτερα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για ενημέρωση – επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πρόσφερε κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020  σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, με σκοπό την εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, αλλά και την επιμόρφωσή τους, σε εργαλεία εαποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, 1400 περίπου εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων συμμετείχαν στις επιμορφωτικές διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο τη γνωριμία με την εφαρμογή  Microsoft Teams (MS Teams) με έμφαση στη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων και στη δημιουργία ψηφιακών τάξεων. Από αυτούς πέραν των 740 εκπαιδευτικών συμμετείχαν στο επόμενο επίπεδο επιμόρφωσης, που επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση της εφαρμογής  MS Teams για σκοπούς σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.  Επιπρόσθετα, αριθμός 280 εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων συμμετείχαν σε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων τα οποία διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Microsoft, με στόχο και πάλι την αξιοποίηση της εφαρμογής MS Teams για την αποστάσεως εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι το MS Teams περιλαμβάνεται στο πακέτο εφαρμογών Microsoft Office 365, το οποίο προσφέρεται από το ΥΠΠΑΝ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές των δημοσίων σχολείων. Το MS Teams παρέχει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακών τάξεων, διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων, επικοινωνίας και συνεργασίας με ασύγχρονο και σύγχρονο τρόπο, διαμοιρασμού αρχείων, καθώς και ανάθεσης και αξιολόγησης εργασιών.  

Χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό από τις διαδικτυακές συναντήσεις είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Π.Ι. (http://www.pi.ac.cy/office365).

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα συνεχίσει να προσφέρει και κατά το μήνα Ιούλιο διαδικτυακά σεμινάρια για τα εν λόγω θέματα. Από τον Σεπτέμβριο 2020,  η προσπάθεια θα εμπλουτιστεί με την προσφορά μεγάλου αριθμού σεμιναρίων για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αλλά και άλλων θεματικών που πηγάζουν από τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις προτεραιότητες του ΥΠΠΑΝ.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter193