Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών για διδασκαλία σε σεμινάρια Επιμόρφωσης υποψηφίων Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας


Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών για διδασκαλία σε σεμινάρια που θα προσφερθούν κατά την περίοδο 2020-2023 στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψηφίων Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Τα έγγραφα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση http://www.moec.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy/ όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα των εγγράφων της Πρόσκλησης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος, ορίζεται η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, η ώρα 15:00.

Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter435