Διοργάνωση Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής, Ειδικής 2021-22


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/Διευθύντριες - Δημοτικών Σχολείων - Δημόσιων
και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων - Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Διοργάνωση Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 2021-2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Διήμερο Εκπαιδευτικού θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022. Όλοι/Όλες οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα συμμετέχουν σε κεντρικές και ενδοσχολικές επιμορφώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2021. Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Κεντρικής και Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τον τύπο σχολείου και την επαρχία στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Επομένως, ανάλογα με το σχολείο στο οποίο υπηρετούν, οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στις επιμορφώσεις.

Πίνακας: Ημερομηνίες διεξαγωγής Κεντρικής και Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Επαρχία Σχολείου

Τύπος επιμόρφωσης

Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Λευκωσία

Κεντρική

7/9/2021 και 8/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

Ενδοσχολική

-

8/9/2021

8/9/2021

Λεμεσός

Κεντρική

7/9/2021 και 8/9/2021

8/9/2021

8/9/2021

Ενδοσχολική

-

9/9/2021

9/9/2021

Λάρνακα

Κεντρική

7/9/2021 και 8/9/2021

8/9/2021

8/9/2021

Ενδοσχολική

-

9/9/2021

9/9/2021

Αμμόχωστος

Κεντρική

7/9/2021 και 8/9/2021

8/9/2021

8/9/2021

Ενδοσχολική

-

9/9/2021

9/9/2021

Πάφος

Κεντρική

7/9/2021 και 8/9/2021

7/9/2021

7/9/2021

Ενδοσχολική

-

8/9/2021

8/9/2021

(α) Κεντρικές επιμορφώσεις

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των σχετικών πρωτοκόλλων, οι κεντρικές επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν με τη μεθοδολογία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα MS TEAMS.

Τονίζεται ότι στην κεντρική επιμόρφωση του Διημέρου θα συμμετέχουν και οι Διευθυντές/Διευθύντριες και οι Διευθύνοντες/Διευθύνουσες των Δημοτικών Σχολείων των Ειδικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων.

Για την παρακολούθηση των κεντρικών επιμορφώσεων, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προβούν σε δηλώσεις συμμετοχής στα σεμινάρια που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία Προγράμματος «Διήμερο Εκπαιδευτικού».

Τα σεμινάρια που αφορούν τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης έχουν διάρκεια δύο ωρών το καθένα (8:00 -10:00 ή 11:00-13:00). Οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να επιλέξουν δύο διαφορετικούς τίτλους σεμιναρίων, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά την ημέρα της κεντρικής επιμόρφωσης, έναν τίτλο από την ομάδα των σεμιναρίων που προσφέρονται στο χρονικό διάστημα 8:00-10:00 και έναν τίτλο από την ομάδα των σεμιναρίων που προσφέρονται στο χρονικό διάστημα 11:00-13:00.

Οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Εκπαίδευσης θα συμμετέχουν μόνο σε κεντρική επιμόρφωση, η οποία θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2021. Καθένα από τα σεμινάρια που αφορούν τους/τις εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει διάρκεια οκτώ ωρών και πραγματοποιείται σε τέσσερις δίωρες συναντήσεις, στο χρονικό πλαίσιο των δύο ημερών των κεντρικών επιμορφώσεων (8:00 - 10:00 και 11:00-13:00). Επομένως, κάθε εκπαιδευτικός Προσχολικής Εκπαίδευσης θα επιλέξει έναν μόνο τίτλο σεμιναρίου, που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το Διήμερο Εκπαιδευτικού. Προτείνεται όπως, στη δήλωση ενδιαφέροντος των νηπιαγωγών κάθε σχολικής μονάδας στο διήμερο, ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο συνέχισης της ίδιας θεματικής σε εις βάθος επιμόρφωση. Νοείται ότι η εις βάθος επιμόρφωση θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό νηπιαγωγών τάξης.

Λόγω του ότι τα σεμινάρια κεντρικής επιμόρφωσης θα προσφερθούν διαδικτυακά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων /συμμετεχουσών θα είναι περιορισμένη, προτρέπονται οι Διευθυντές/Διευθύντριες να ενθαρρύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους να επιλέξουν κοινές θεματικές επιμόρφωσης, οι οποίες να εμπίπτουν στις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας. Αυτό θα καταστήσει δυνατή και την ομαδική παρακολούθηση των σεμιναρίων στις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής για τα σεμινάρια Κεντρικής Επιμόρφωσης που αφορούν σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι 14/6/2021 - 17/7/2021. Αντίστοιχα, η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής για τα σεμινάρια Κεντρικής Επιμόρφωσης που αφορούν σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Εκπαίδευσης είναι 17/6/2021-17/7/2021. Επισημαίνεται ότι, με τη λήξη της περιόδου υποβολής δήλωσης δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή στη δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια κεντρικής επιμόρφωσης. Μετά την τελική υποβολή δήλωσης συμμετοχής στα σεμινάρια κεντρικής επιμόρφωσης, όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παραδώσουν αντίγραφο της δήλωσής τους στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων κάθε εκπαιδευτικού. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην αρχική ιστοσελίδα του Π.Ι. http://www.pi.ac.cy, στον σύνδεσμο «Διαχείριση προφίλ».

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό τα σχολεία να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα της σύνδεσης με το διαδίκτυο για την ομαλή διεξαγωγή του Διημέρου Εκπαιδευτικού. Όποια σχολεία αντιμετωπίζουν προβλήματα με το διαδίκτυο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Σχολική Εφορεία, ώστε αυτά να επιλυθούν.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα σεμινάρια που θα προσφερθούν κατά το Διήμερο Εκπαιδευτικού βρίσκονται στα Παραρτήματα 1-3. Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα 1 αναφέρονται οι τίτλοι των σεμιναρίων που προσφέρονται για τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για τον κάθε τίτλο αναφέρεται η ημερομηνία και ο χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου, καθώς και οι διαθέσιμες θέσεις. Ανάλογα, στο Παράρτημα 2 αναφέρονται τα στοιχεία των σεμιναρίων που προσφέρονται για τους εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης και στο Παράρτημα 3 αναφέρονται τα στοιχεία των σεμιναρίων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το Διήμερο Εκπαιδευτικού μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]

(β) Ενδοσχολική επιμόρφωση

Ενδοσχολική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Δημοτικά και τα Ειδικά Σχολεία, την επόμενη μέρα της κεντρικής επιμόρφωσης, όπως αναφέρεται στον πίνακα. Τα νηπιαγωγεία προτρέπονται, αν το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν ενδοσχολική επιμόρφωση κατά το χρονικό διάστημα 9-10 Σεπτεμβρίου, μετά από την ολοκλήρωση των κεντρικών επιμορφώσεων του Διημέρου Εκπαιδευτικού.

Όσον αφορά στα Δημοτικά Σχολεία, το καθένα θα πρέπει να οργανώσει το πρόγραμμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, το οποίο θα εστιάζει στις επιμορφωτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες της κάθε σχολικής μονάδας, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές και προσεγγίσεις των Προγραμμάτων Σπουδών. Επίσης, κατά την ενδοσχολική επιμόρφωση, κάθε Δημοτικό Σχολείο θα πρέπει να προχωρήσει σε διάγνωση αναγκών, στο πλαίσιο της οργάνωσης και της ανάπτυξης σχεδίου δράσης για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα Δημοτικά Σχολεία, καθώς επίσης και δείγμα προγραμματισμού, αναφέρονται στο Παράρτημα 4.

Στα Ειδικά Σχολεία το πλάνο και το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα δοθεί από τους/τις υπεύθυνους/υπεύθυνες Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες Ειδικής Εκπαίδευσης κάθε επαρχίας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα τηρηθούν Πρακτικά, τα οποία θα καταχωρηθούν στον φάκελο συνεδριών προσωπικού. Τα Πρακτικά θα περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες πρακτικές και εισηγήσεις που θα συζητηθούν.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω όλες/όλους τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4

Δρ Μάριος Στυλιανίδης                             Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης      Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κοιν.: - Π.Λ.Ε. Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας
- Π.Λ.Ε. Γραφείου Δ.Δ.Ε. - Π.Ο.Ε.Δ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


653