Λήξη των εργασιών του Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών 2021


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 25 Ιουνίου το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που προσφέρθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και υλοποιήθηκε την περίοδο Απριλίου- Ιουνίου 2021. Το Πρόγραμμα προσφέρθηκε μέσω του Διαδικτυακού Προγράμματος Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αναπτύσσεται σε περιβάλλον Moodle. Οι 20 διαδικτυακές συναντήσεις  πραγματοποιήθηκαν σε απογευματινό χρόνο, δυο φορές κάθε εβδομάδα κατά το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου 2021 από τις 17.00 μέχρι τις 19.00 το απόγευμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MS TEAMS. Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν δώδεκα εκπαιδευτικοί που προέρχονταν από χώρες όπου υπάρχουν κοιτίδες Ελληνισμού και διδάσκονται τα Ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Συγκεκριμένα τα μαθήματα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία, την περιοχή της Κριμαίας, τη Γερμανία και την Ισπανία. Στόχος του Προγράμματος ήταν η ενίσχυση της μεθοδολογίας και της διδακτικής της ελληνικής γλώσσας καθώς και η προσεγγίσεις άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την ελληνική Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό.

Το μαθήματα προσφέρθηκαν από δέκα λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, που δίδαξαν τις θεματικές ενότητες: «Βασικές αρχές της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Προτάσεις διδασκαλίας για τις τέσσερις δεξιότητες με αξιοποίηση λογισμικών», «Κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου», «Βασικές παιδαγωγικές αρχές. Αρχές διδασκαλίας και μάθησης», «Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας», «Αξιολόγηση στην Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση», «Διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα», «Διδασκαλία της γραμματικής στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα», «Παιδική και εφηβική Λογοτεχνία: η δημιουργική γραφή ως εργαλείο κατανόησης του λογοτεχνικού κειμένου», «Λεξιλόγιο και συναισθήματα» και «Η Διαχρονία της γλώσσας». Στο Πρόγραμμα περιλήφθηκε, επίσης, εισήγηση που προσφέρθηκε από ομάδα ακαδημαϊκών του Τμήματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Το λάθος στην εκπαιδευτική διαδικασία». Στο πλαίσιο του Προγράμματος οι συμμετέχοντες/οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το 4ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο « Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση» το οποίο φέτος προσφέρθηκε διαδικτυακά.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με αναστοχαστική συζήτηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες αναφέρθηκαν ευνοϊκά στην εξοικείωση με τις εφαρμογές που προτάθηκαν στα μαθήματα, τον εμπλουτισμό των πρακτικών τους σε επίπεδο μεθοδολογίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όσο αφορά στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


312