Υποστήριξη εκπαιδευτικών Μέσης που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία


Μέσω επιμορφωτικών δράσεων

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Υποστήριξη εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία μέσω επιμορφωτικών δράσεων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα από όλες τις Διευθύνσεις του ΥΠΠΑΝ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα συνεχίσει και φέτος την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΜΜΕΒ μέσω επιμορφωτικών δράσεων.

1.  Δίκτυο φιλολόγων που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Η λειτουργία του Δικτύου φιλολόγων που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, θα συνεχιστεί, σύγχρονα και ασύγχρονα, μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τρίτη συνεχή χρονιά. Οι φιλόλογοι που συμμετέχουν στο Δίκτυο έχουν την ευκαιρία για:

  • άμεση ενημέρωση για επιμορφωτικές και άλλες δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην υποδοχή και ένταξη ΜΜΕΒ,
  • πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
  • αλληλεπίδραση, αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών,
  • ανταλλαγή διδακτικού υλικού.

Α) Επιμορφωτικές δράσεις σύγχρονης επικοινωνίας σε εργάσιμο χρόνο (υποχρεωτική παρακολούθηση)

Για το Α' τετράμηνο, στη βάση διάγνωσης αναγκών που έχει προηγηθεί, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν στα Προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας:

Ημερομηνία

Ώρα

Θέμα

12/10/2021

Τρίτη

11.10 - 12. 40

Στρατηγικές Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και πρακτικές για την τάξη διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας - Αξιοποίηση Portfolio (Μέρος Α')

11/11/2021

Πέμπτη

11.10 - 12. 40

Στρατηγικές Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και πρακτικές για την τάξη διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας - Αξιοποίηση Portfolio (Μέρος B')

10/12/2021

Παρασκευή

11.10 - 12. 40

Στρατηγικές Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και πρακτικές για την τάξη διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας - Αξιοποίηση Portfolio (Μέρος Γ')

 Στη διάρκεια των σεμιναρίων θα ανατίθενται μικρές δραστηριότητες στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες φιλολόγους, με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο θέμα και θα εκπονήσουν τις δραστηριότητες, θα λάβουν «Βεβαίωση ανάπτυξης διδακτικού υλικού για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη βάση του Ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών».

Η διεύθυνση του σχολείου και ειδικότερα ο/η ΒΔ Συντονιστής/Συντονίστρια υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της παρακολούθησης των σεμιναρίων εκ μέρους των φιλολόγων που διδάσκουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων σε εργάσιμο χρόνο είναι υποχρεωτική. Οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση θα αναρτώνται στην πλατφόρμα Moodle. Οι φιλόλογοι που δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή στην πλατφόρμα Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] για να τους σταλούν σχετικές οδηγίες εγγραφής.

Β) Ασύγχρονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση των φιλολόγων μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Οι φιλόλογοι που μετέχουν στο Δίκτυο έχουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση και αλληλοενημέρωση για θέματα οργάνωσης του σχολείου για την υποδοχή και ένταξη των ΜΜΕΒ, καθώς και για ανταλλαγή καλών πρακτικών και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με τη μορφή της ασύγχρονης επικοινωνίας. Δηλαδή, ένας/μία φιλόλογος που συμμετέχει στο Δίκτυο μπορεί, εάν και όποτε επιθυμεί, να αναρτήσει μια διδακτική πρόταση, μια δραστηριότητα με τη μορφή φύλλου εργασίας ή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, μια ιδέα που έχει εφαρμόσει και επιθυμεί να την μοιραστεί κ.ο.κ. Στη συνέχεια, ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάρτηση, και μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα όποτε ο ίδιος/η ίδια επιθυμεί, για να προσθέσει μια δική του πρόταση ή απλώς να μελετήσει ή/και να αποθηκεύσει/εκτυπώσει το υλικό.

Γ) Επιμορφωτικές δράσεις σύγχρονης επικοινωνίας σε μη εργάσιμο χρόνο (προαιρετική παρακολούθηση)

Από τη φετινή σχολική χρονιά θα προσφερθούν και προαιρετικές διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις σε απογευματινό χρόνο.

Ι. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Στόχος της εν λόγω σειράς σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των φιλολόγων που θα συμμετέχουν με ψηφιακά εργαλεία και την παιδαγωγική αξιοποίησή τους για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων για το Α' τετράμηνο έχει ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Ώρα

Ψηφιακό εργαλείο

18/10/2021

Δευτέρα

15.00 - 16.00

Padlet και Jamboard

1/11/2021

Δευτέρα

15.00 - 16.00

Quizlet

15/11/2021

Δευτέρα

15.00 - 16.00

Mentimeter

29/11/2021

Δευτέρα

15.00 - 16.00

LearningApps (Μέρος Α')

13/12/2021

Δευτέρα

15.00 - 16.00

LearningApps (Μέρος Β')

 Οι φιλόλογοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη σειρά του προαιρετικού σεμιναρίου παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στο [email protected] μέχρι τις 15/10/2021 με θέμα «Δήλωση συμμετοχής σε προαιρετικό σεμινάριο για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας». Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής, εφόσον συμπληρώσουν τις υποχρεώσεις του σεμιναρίου που περιλαμβάνουν, εκτός από την παρακολούθηση, και τη δημιουργία δραστηριοτήτων με τα ψηφιακά εργαλεία που θα παρουσιαστούν. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΙΙ. Ελληνομάθεια και πολυγλωσσία

Στόχος της εν λόγω σειράς προαιρετικών σεμιναρίων είναι οι εκπαιδευτικοί να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και πολυγλωσσίας, καθώς και σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Για τους σκοπούς της σειράς σεμιναρίων θα αξιοποιηθεί το επιμορφωτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (https://elearn.pi.ac.cv/moodle/course/view.php?id=26) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ενίσχυση ελληνομάθειας και πολυγλωσσίας του έργου με τίτλο «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία και συντονίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 8/11/2021. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη σειρά του προαιρετικού σεμιναρίου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy στον σύνδεσμο «Δήλωση Παρακολούθησης» στη στήλη «Κωδικός και Τίτλος Σεμιναρίου». Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2.     Υποστήριξη καθηγητών Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) και Μαθηματικών που διδάσκουν μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης και επιμόρφωσης στις οποίες θα μπορούν αφενός να ανταλλάξουν ιδέες και διδακτικό υλικό και αφετέρου να έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικές

δράσεις που θα γίνονται τόσο ασύγχρονα όσο και σύγχρονα. Οι δράσεις σύγχρονης επικοινωνίας θα στοχεύουν στην παιδαγωγική προσέγγιση και την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών σε μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία με τη μεθοδολογία STEM.

Σχετική ενημέρωση θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία, όπου λειτουργούν Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η αποστολή των στοιχείων των εκπαιδευτικών καθώς και η διασφάλιση της παρακολούθησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι ευθύνη του/της Βοηθού Διευθυντή/Διευθύντριας Συντονιστή/Συντονίστριας υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ.

3.   Επιμορφωτικές/Ενημερωτικές δράσεις νια ΒΔ Συντονιστές/Συντονίστριες υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ

Σε συνέχεια της επιμορφωτικής/ενημερωτικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στις 2/9/2020 προς τους ΒΔ Συντονιστές/Συντονίστριες για την οργάνωση ενός σχολείου που υποδέχεται ΜΜΕΒ, θα πραγματοποιηθούν για το Α' τετράμηνο ακόμη δύο διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας μίας διδακτικής περιόδου η καθεμία: (α) για την οργάνωση της πρώτης συνάντησης με τους γονείς των ΜΜΕΒ και (β) για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που μπορεί να αξιοποιήσει ένα σχολείο. Σχετική ενημέρωση θα σταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία όπου λειτουργούν Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή στο τηλέφωνο 22402378.

Παρακαλώ για ενημέρωση και για τις ενέργειές σας.

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)

Διευθύντρια για Γενικό Διευθυντή

Κοιν.: ΔΜΤΕΕΚ ΔΜΓΕ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


222