Διεξαγωγή σειράς Σεμιναρίων για Νηπιαγωγούς


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα:  Διεξαγωγή σειράς Σεμιναρίων για Νηπιαγωγούς

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού (ΕΕΠΥΠ) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν σειρά Σεμιναρίων με γενικό τίτλο «Τοξικοί παράγοντες και τρόποι προστασίας των παιδιών: Από το «πρέπει» στο «πως»». Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς προδημοτικής εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν σε μη εργάσιμο χρόνο. Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των Σεμιναρίων καθώς και το θέμα κάθε Σεμιναρίου φαίνονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι τα Σεμινάρια θα είναι διαδικτυακά.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για παρακολούθηση των Σεμιναρίων θα πρέπει να υποβληθούν στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου https://www.pi- eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ», από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων κάθε εκπαιδευτικού. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην αρχική ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi.ac.cv/, στον σύνδεσμο «Διαχείριση προφίλ». Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και τους/τις ενθαρρύνετε να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια.

Παράρτημα: Πρόγραμμα

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)
Διευθύντρια
για Γενικό Διευθυντή

Κοιν.: Δ.Δ.Ε.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


635